Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Nationaal Landschap Groene Hart. Een open landelijk gebied met water, rietkragen, weidelandschap, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Stuurgroep Groene Hart

Stuurgroep Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Perspectief Groene Hart

Perspectief thema

Partijen in het Groene Hart hebben samengewerkt aan een gedeelde toekomstvisie: Perspectief Groene Hart. Van september 2016 tot maart 2017 hebben partijen meegedacht en samen uitgewerkt hoe het Groene Hart eruit zo moeten zien in 2040. De definitieve versie (pdf, 3 MB) is in week 19 uitgegeven en is verstuurd naar de Groene Hart-provincies, de waterschappen, gemeenten en belangenorganisaties in het Groene Hart.

Achtergrondinformatie

Over het ontstaan en de staat van het Nationaal Landschap Groene Hart zijn veel onderzoeken en publicaties verschenen, o.a.

Meer weten over opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie waar documenten gerangschikt zijn per aandachtsgebied.