Het Groene Hart

Zoek uitgebreid

Nieuws

Download

Stuurgroep

10 (2)

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Programmabureau Groene Hart

Team Programmabureau Groene Hart

Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep.

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet zich samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in voor een mooi én vitaal Groene Hart. Centraal in de aanpak van de Stuurgroep staan drie thema's waaronder de volgende projecten vallen:

  1. Waterrecreatie
  2. Groene Hart Promotie
  3. Hollandse Oude Rijn en Omgeving
  4. Ontwikkelingskansenkaart
  5. Groenstructuur met Groene Hartkwaliteit
  6. Van oude bedrijventerreinen naar...
  7. Instrumenten voor Groene Hart Kwaliteit
  8. Verbreding Toekomstverkenning
  9. Sturen met water
  10. Ruimte voor innovatie

Er op uit in het Groene Hart

promotie

Bent u op zoek naar mogelijkheden voor een dagje uit in het Groene Hart klik dan hieronder

Thema: Kansen voor Recreatie en Toerisme

2012groenehartGA (35 van 101) bijgesneden test

Het vergroten van de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan.

Thema: Ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit

4

Een ruimtelijke en economische ontwikkeling die bijdraagt aan de kracht van het Groene Hart als woon- en werkgebied met unieke landschappelijke kwaliteiten.

Thema: Water, bodem en gebruik

Foto's Freek Mayenburg 220

De realisatie van duurzaam water- en bodembeheer in het veenweidegebied met perspectief voor landbouw en natuur.

Kaart

Topografische kaartGroenHartTop50 kleiner gemaakt

Kaart van het Nationaal Landschap Groene Hart