Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Nationaal Landschap Groene Hart. Een open landelijk gebied met water, rietkragen, weidelandschap, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Stuurgroep Groene Hart

Stuurgroep Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Perspectief Groene Hart

Perspectief-thema-1

Partijen in het Groene Hart werken samen aan een gedeelde toekomstvisie: Perspectief Groene Hart. De input van verschillende bijeenkomsten wordt nu verwerkt tot 90% versie. Donderdag 9 maart tasten we af: is het Perspectief ambitieus genoeg?

Achtergrondinformatie

Over het ontstaan en de staat van het Nationaal Landschap Groene Hart zijn veel onderzoeken en publicaties verschenen, o.a.

Meer weten over opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie waar documenten gerangschikt zijn per aandachtsgebied.