Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Groene Hart. Een open landelijk gebied met water, rietkragen, weidelandschap, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Stuurgroep Groene Hart

Stuurgroep Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Ontwerpend Onderzoek

Ontwerpend onderzoek laat zien hoe het Groene Hart zich duurzaam kan ontwikkelen tot een landschap waarbij de bodem niet meer daalt en waar de CO2-uitstoot is gereduceerd tot een minimum.
Een vernieuwd  watersysteem biedt de sleutel om te komen tot een ander landgebruik waar ook de agrariër past.

Download de Monitor of ga naar 'Documentatie' voor meer achtergrond info

Monitor poging 2

Elke twee jaar wordt de Groene Hart Monitor gepubliceerd. De Monitor 2018 is in opdracht van de Stuurgroep opgesteld door het Kadaster en Wageningen University Research. De Monitor lezen? Download hem hier:  Groene Hart Monitor 2018

Meer weten over het Groene Hart?