Nieuws

Download

Stuurgroep

Leden-stuurgroep

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Programmabureau Groene Hart

Werkorganisatie

Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep.

Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet zich samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in voor een mooi én vitaal Groene Hart. Centraal in de aanpak van de Stuurgroep staan drie thema's waaronder de volgende projecten vallen:

  1. Waterrecreatie
  2. Groene Hart Promotie
  3. Hollandse Oude Rijn en Omgeving
  4. Ontwikkelingskansenkaart
  5. Groenstructuur met Groene Hartkwaliteit
  6. Van oude bedrijventerreinen naar...
  7. Instrumenten voor Groene Hart Kwaliteit
  8. Verbreding Toekomstverkenning
  9. Sturen met water
  10. Ruimte voor innovatie

Er op uit in het Groene Hart

Er op uit

Bent u op zoek naar mogelijkheden voor een dagje uit in het Groene Hart klik dan hieronder

Thema: Kansen voor Recreatie en Toerisme

Recreatie op het water

Het vergroten van de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan.

Thema: Ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit

Ontwikkeling groene hart

Een ruimtelijke en economische ontwikkeling die bijdraagt aan de kracht van het Groene Hart als woon- en werkgebied met unieke landschappelijke kwaliteiten.

Thema: Water, bodem en gebruik

Water, bodem en gebruik

De realisatie van duurzaam water- en bodembeheer in het veenweidegebied met perspectief voor landbouw en natuur.

Kaart

Topografische kaart groene hart

Kaart van het Nationaal Landschap Groene Hart