Een mooi en vitaal Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart richt zich op de ontwikkeling en behoud van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart. Ze legt haar focus op:

  • Groene Hart Identiteit
  • Water Bodemdaling en Gebruik
  • Recreatie Varen en Gastvrijheidseconomie
  • Ruimtelijke Kwaliteit

Stuurgroep

Stuurgroep_collage_9

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Programmabureau Groene Hart

collage programmabureau

Het Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep.

Water, bodem en gebruik

Water, bodem en gebruik

De realisatie van duurzaam water- en bodembeheer in het veenweidegebied met perspectief voor landbouw en natuur.

Ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit

Ontwikkeling groene hart

Een ruimtelijke en economische ontwikkeling die bijdraagt aan de kracht van het Groene Hart als woon- en werkgebied met unieke landschappelijke kwaliteiten.

Kansen voor Recreatie en Toerisme

Recreatie op het water

Het vergroten van de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan.

Nieuws

Kaart

Topografische kaart groene hart

Kaart van het Nationaal Landschap Groene Hart

Kracht Groene Hart verfilmd

kaart groene hart oudewater

Er op uit in het Groene Hart

Er op uit

Bent u op zoek naar mogelijkheden voor een dagje uit in het Groene Hart klik dan hieronder