Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Nationaal Landschap Groene Hart. Een open landelijk gebied met water, rietkragen, weidelandschap, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Stuurgroep

Stuurgroep_collage_9

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Initiëren, versterken en versnellen zijn daarbij kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel.

Achtergrondinformatie

Over het ontstaan en de staat van het Nationaal Landschap Groene Hart zijn veel onderzoeken en publicaties verschenen, o.a.

Meer weten over opgaven in het Groene Hart? Kijk op het overzicht relevante documentatie waar documenten gerangschikt zijn per aandachtsgebied.