Midden in de Randstad omringd door grote steden ligt het Groene Hart: groene ruimte die belangrijk is voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van het gehele gebied. Het Groene Hart is typisch Nederlands agrarisch polderlandschap, maar het is geen verstild gebied. Er wordt volop gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 3 Provincies, 5 waterschappen en meer dan 20  gemeenten besturen dit gebied. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Bestuurlijk Platform Groene Hart

Bestuurlijk Platform Groene Hart

Wat doet het Bestuurlijk Platform en wie zijn de leden

Ontwerpend Onderzoek

Ontwerpend onderzoek laat zien hoe het Groene Hart zich duurzaam kan ontwikkelen tot een landschap waarbij de bodem niet meer daalt en waar de CO2-uitstoot is gereduceerd tot een minimum.
Een vernieuwd  watersysteem biedt de sleutel om te komen tot een ander landgebruik waar ook de agrariër past.

Download de Monitor of ga naar 'Documentatie' voor meer achtergrond info

Groene Hart Monitor 2018

Elke twee jaar wordt de Groene Hart Monitor gepubliceerd. De Monitor 2018 is in opdracht van de Stuurgroep opgesteld door het Kadaster en Wageningen University Research. De Monitor lezen? Download hem hier:  Groene Hart Monitor 2018

Meer weten over het Groene Hart?