Zoeken

Afscheid van het Groene Hart…of toch niet?Column

Afscheid van het Programmabureau Groene Hart: op 31 december van dit jaar is mijn laatste officiële werkdag. Ik ga net niet volledig in retraite, één dag in de week werk ik nog aan enkele strategische klussen bij de Provincie Zuid-Holland.

Dit afscheid is al een tijd in beeld, en hoewel goed voorbereid, valt het me toch niet makkelijk. Nieuwe initiatieven prikkelen om aan te jagen, zo had ik van de week nog een gesprek met het Ministerie van I&M over het Groene Hart Lab, een mooi initiatief voor ondernemende inwoners, pionierende ambtenaren en innoverende ondernemers. De eerste stappen om de metropolen en grote steden te betrekken bij de opgaven in het Groene Hart hebben we dit jaar gezet en daar is zeker nog een vervolg nodig. Afscheid, het komt alsmaar dichterbij: heb ik alles al afgehecht ? Wordt er straks voldoende informatie uitgewisseld en samengewerkt? Is er nog  budget om de plannen aan te jagen, is er genoeg ruimte om te experimenteren? Is er nog geld voor grote nieuwe bijeenkomsten? Gaat dat straks wel allemaal goed?

Ja natuurlijk gaat het straks ook goed! Marjolein, Marlies, Suzanne, Saskia, Stefan en Clemens gaan verder bij het Programmabureau en die weten van wanten.  Zij krijgen steun van een bestuurlijk ambassadeur/een boegbeeld Groene Hart om de issues van het Groene Hart in Randstedelijke -  en de landelijke agenda's op de kaart te zetten, bij de metropolen, de grote steden en Ministeries. Zij krijgen ook steun van de betrokken lijnorganisaties waar steeds meer capaciteit beschikbaar komt en reguliere werkzaamheden worden verbonden aan Groene Hart doelen.

Wat zijn die issues dan? Hoe ziet die toekomst van het Groene Hart eruit? Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan  Perspectief Groene Hart, in gesprek met de partijen in en rond het Groene Hart zijn de belangrijkste issues genoemd en komen er steeds weer nieuwe vragen bij:

  • Wat is de gewenste identiteit van het Groene Hart voor de toekomst: Open recreatief landschap, energielandschap of toch woongebied?
  • Bodemdaling stoppen als uitdaging of meebewegen en andere teelten of activiteiten toestaan?
  • Energietransitie nodig in het gehele Groene Hart, alleen in de randen of helemaal niet?
  • Verbinden van de metropolen door, onder of langs het Groene Hart?
  • Economie van het Groene Hart versterken door recreatieve ontwikkeling of toch door uitbreiden maakindustrie of aantal logistieke Hub’s?

Vragen die we niet zelf beantwoorden. Samen met de partijen in en om het Groene Hart zoeken we naar de antwoorden, naar  oplossingen en kansen voor het Groene Hart.  Ik ben wel heel benieuwd hoe dat er in de toekomst dan uit gaat zien. De vetgedrukte tekst geeft mijn persoonlijk voorkeur aan. Wat zou u vet weergeven? Opschrijven is 1. Werkelijk in de praktijk brengen is  2. En dat is zeker niet de gemakkelijkste opgave. Daarvoor moet intensief en langdurig samengewerkt worden tussen alle betrokken partijen in de quadruple helix.

Natuurlijk blijf ik dit proces van dichtbij volgen en er soms zelfs in participeren omdat het Groene Hart ook gewoon een passie is. De uitvoering in de praktijk volg ik niet langer per ‘dienstauto‘. Hiervoor zal ik voornamelijk mijn boot en fiets inzetten. Ik sluit ook niet uit dat ik over het reilen en zeilen in het Groene Hart ook nog af en toe wat zal twitteren, bijvoorbeeld dat Schiphol op zee moet en het nieuwe energielandschap op het huidige Schiphol (scheelt herrie op het land en Schiphol kan weer uitbreiden) Volg mij! @PWvSt

Een ieder waarmee ik de afgelopen 4,5 jaar heb samengewerkt wil ik daarvoor nu alvast hartelijk dank zeggen. Op 9 maart, na afloop van de volgende plenaire bijeenkomst over Perspectief Groene Hart, zal ik mijn ‘officiële’ afscheid hebben van het Groene Hart. Ik hoop u allen daar te ontmoeten, in een ongedwongen setting, vol van de fantastische toekomst van het geweldige Groene Hart.

Tot ziens!

Peter van Steensel
Directeur Programmabureau Groene Hart


In gesprek bij de Proeffabriek
met de stuurgroep in het veld
met stuurgroeplid Hilde Niezen
met stuurgroeplid Bart Krol
met stuurgroeplid Christiaan van der Kamp
presentatie Perspectief bijeenkomst nov 2016