Zoeken

Afscheid Peter van Steensel

Op 9 maart nam Peter van Steensel officieel afscheid als directeur van het Programmabureau Nationaal Landschap Groene Hart. Dat hij de afgelopen jaren verknocht is geraakt aan het landschap bleek onomstotelijk uit zijn afscheidswoord. Het copelandschap, de UNESCO-werelderfgoederen, de vestingsteden, de waterpartijen, de samenhang in de deltametropool en vooral het belang van samenwerken en uitvoering geven aan een strategische agenda kwam nog één keer langs.

U kunt de presentatie met de uitgesproken woorden nalezen via deze link (pdf, 7,8 MB)

Presentatie Peter van Steensel


Peter van Steensel