CO2 uitstoot

Staatssecretaris Dijksma wil de emissiehandel (ETS) in Europa aanpakken en een snelle invoering van een wereldwijde prijs voor de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). De veenweidegebieden van het Groene Hart stoten CO2 uit. Het beperken van de CO2-uitstoot als nationale opgave, samen met de beprijzing CO2 biedt kansen voor vernatting van de veengebieden, daarmee remmen we de  bodemdaling èn de uitstoot van CO2. De Stuurgroep kan een rol vervullen als aanspreekpunt Rijk.

Bodemdaling

copyright Beeldleveranciers