Zoeken

Nieuws: Vliegende Start

Vandaag heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart haar aanpak en samenstelling voor de periode 2013-2015 gepresenteerd. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het Huis voor de Stad in Gouda is een vliegende start gemaakt met de projecten waar de Stuurgroep zich de komende tweeëneenhalf jaar op richt. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling was de Key Note speaker. Hij is duidelijk: ‘nu waarmaken' is zijn devies.

Opgave
Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en met ingang van vandaag de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep, is zelf een fervent wandelaar in het Groene Hart. Hij spreekt uit eigen ervaring als hij het heeft over het prachtige landschap. Maar zo geeft Weber aan: ‘het Groene Hart is zeker geen openluchtmuseum. Er is volop economische bedrijvigheid'. Deze elementen komen terug in de opgave voor de komende twee en een half jaar, zoals Weber die formuleert: ‘een mooi en economisch vitaal Nationaal Landschap Groene Hart. Een gebied dat haar rol als groen hart van de Randstad met verve blijft spelen'.

Aanpak
Centraal in de aanpak van de stuurgroep staat het initiëren en ondersteunen van concrete projecten die het gehele Groene Hart aangaan. Die projecten gaan bijvoorbeeld over het verbeteren van het recreatieaanbod, de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen of bodemdaling in de veenweiden. In totaal werkt de Stuurgroep, ondersteund door haar werkorganisatie het Programmabureau Groene Hart, aan tien zogenaamde kernprojecten. Daarnaast benoemt de Stuurgroep ook voorbeeldprojecten: dit zijn projecten van partners in het gebied die goed aansluiten bij de manier waarop de Stuurgroep tegen de toekomst van het Groene Hart aankijkt.

Nieuwe samenstelling en duo's
Vandaag treden drie nieuwe leden tot de Stuurgroep toe. Die bestaat nu uit zes bestuurders. Binnen de Stuurgroep zijn duo's gevormd. Elk duo richt zich op één van de drie thema's waar de Stuurgroep prioriteit aan geeft. Onderstaand schema bevat de samenstelling, taakverdeling en een korte toelichting op de thema's.

Vandaag in Gouda
Op de bijeenkomst vandaag in Gouda stonden drie werksessies centraal, één per thema. In de werksessie Water, Bodem en Gebruik wordt duidelijk dat dé oplossing voor het hanteren van de bodemdaling niet bestaat. Ook moet het belang van het vinden van goede oplossingen nog beter onder de aandacht van de betrokken worden gebracht. Patrick Poelmann benadrukt daarbij het belang van oplossingen met breed draagvlak bij de gebruikers. Zijn aanpak: ‘gebieden moeten zelf met oplossingen kunnen komen, dan komt het draagvlak vanzelf '. In de werksessie Ontwikkelen met Groene Hart Kwaliteit komt onder andere de Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten aan het woord. Hij stelt dat de eeuwenlange agrarische traditie in het Groene Hart heeft geleid tot het karakteristieke gebied zoals het nu is. Dat is volgens Luiten een les voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. ‘Consequent zijn werkt' is zijn boodschap. Kees van Velzen, die samen met Jaap Bond het bestuurlijk duo voor het thema Kansen voor Recreatie en Toerisme vormt, vat de grote lijn van hun werksessie samen: ‘zet een programma neer voor de ontwikkeling van recreatie met duidelijke keuzes en een horizon die verder gaat dan één bestuursperiode'. De bijeenkomst werd in stijl afgesloten met een Groene Hart streekproducentenbuffet met kaas, fruit en zuivel geleverd door één van de partners van de Stuurgroep: de Groene Hart coöperatie / stichting Groene Hart Kloppend Hart.

Meer informatie
Op de website www.stuurgroepgroenehart.nl kunt u de brochure downloaden waarin de aanpak van de Stuurgroep staat beschreven, inclusief de kernprojecten. Op de site vindt u ook de contactgegevens van het Programmabureau Groene Hart. Voor vragen van de pers kunt u contact opnemen met Luuk Jacobs van het Programmabureau Groene Hart: 06 -422 38 202.