Zoeken

Kwaliteitsatelier: Een vitaal Groene Hart is geen museum

Ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart kosten vaak veel energie. Partijen strijden dan over de vraag wat er wel en niet mag in een ‘Nationaal Landschap’. “Onnodig” vindt Leon van Hoof van adviesbureau P2 . “Als partijen zich verdiepen in elkaars belangen en rollen en op zoek gaan naar gezamenlijke meerwaarde dan ontstaat energie”. Tijdens het kwaliteitsatelier ‘een vitaal Groene Hart is geen museum’ afgelopen woensdag in Alphen aan den Rijn onderzochten de aanwezigen wat deze aanpak kan betekenen voor het project Proeftuin van Holland in Boskoop. Hoofdconclusie: neem aan het begin van ontwikkelprocessen de tijd om de gezamenlijke belangen en creatieve kansen in beeld te brengen.

Christiaan van der Kamp, burgemeester in Bodegraven-Reeuwijk en lid van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart trapte het kwaliteitsatelier af: “Het Groene Hart lijkt soms een museum, maar het verandert voortdurend. Er is lang uitgegaan van restrictief beleid. De overheid stelde zich streng op om ongewenste initiatieven tegen te houden. Vaak gebeurde daardoor niet wat je wilde, en juist wel wat je niet wilde”.

Ondernemer Rebecca de Boer herkent de restricties die Van der Kamp benoemt: "Ondernemers lopen bij het realiseren van initiatieven vaak tegen drempels aan”. Daarbij heeft zij ook nog eens te maken met twee gemeenten en twee provincies , ieder met een eigen werkwijze. De aanpak, ook wel verbindend onderhandelen of ‘mutual-gains-aproach’ genoemd, die tijdens het atelier centraal stond, kan helpen om problemen bij ontwikkelingen in het Groene Hart te voorkomen.

Het kwaliteitsatelier werd afgesloten met een aantal adviezen aan Christiaan van der Kamp en collega Stuurgroeplid Bart Krol (tevens Utrechts gedeputeerde). Een greep: “zoek de partijen die als motor voor ontwikkelingen kunnen optreden”, “ga er vanuit dat kwaliteit altijd vraagt om maatwerk”, “formuleer een breed gedragen én voldoende concreet toekomstperspectief (stip op de horizon)” en “maak meer gebruik van het merk Groene Hart“. Bart Krol benadrukt in zijn slotreactie het belang van voldoende handelingsvrijheid voor initiatiefnemers. De overheid is verantwoordelijk om heel helder te zijn over de noodzakelijke kaders. Zo ontstaat een duidelijk afgebakend speelveld met ruimte voor creativiteit. Daarbij vindt hij het van belang dat relevante partijen gezamenlijk zoeken naar de meerwaarde voor het Groene Hart.

atelier 2014-06-25

Afbeelding: Adviezen van de aanwezigen.

Kwaliteitsatelier
Het Programmabureau Groene Hart (werkorganisatie van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart) organiseert circa twee maal per jaar een kwaliteitsatelier over actuele ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening van het Groene Hart. Deze bijeenkomsten worden bezocht door een brede groep bestuurders, professionals en belangstellenden.

Heeft u vragen over de bijeenkomst, dan kunt u terecht bij Benedikte Lampe: benedikte.Lampe@stuurgroepgroenehart.nl


Column: Toch geen museum

Column van Stuurgroeplid en Utrechts gedeputeerde Bart Krol

Lees de column