Zoeken

Keuzes in het veen

Is veen beperkt houdbaar of kunnen we nog eeuwen door? De 150 deelnemers van Collegetour IN HET VEEN hebben daar allemaal zo hun eigen mening over. Binnen vier uur wordt tijdens de collegetour de huidige stand van de wetenschap gedeeld. Hoe is het veen ontstaan? Hoe hard gaat het met de bodemdaling en vooral wat voor consequenties heeft de bodemdaling voor leven, wonen, werken en vertoeven in dit o zo Hollandse landschap?

Urgentie
De grote opkomst tijdens de collegetour onderschrijft de urgentie die veel bestuurders, belangenbehartigers en ondernemers ervaren bij dit onderwerp. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, spaart de zaal niet. Veel mensen kijken naar het landschap als naar een schilderij: ‘we willen wel vooruit maar niet dat ons panorama verandert.’ Er zijn ook andere manieren om naar het landschap te kijken en ook ruimte en proces mee te nemen. Met een foto van een bunker uit de Hollandse Waterlinie wordt de omvang van de bodemdaling in één beeld gevangen. ‘Wanneer gaan we dit beeld serieus nemen?’ vraag Luiten zich af. Hij pleit voor een nationaal programma voor het veen.

CO2-claim
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van  de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart de feiten op een rij gezet voor het Groene Hart. Een van de opvallende feiten is dat oxidatie van het veen niet alleen zorgt voor bodemdaling, maar ook voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Precies op de dag van de rechtelijke uitspraak dat de staat de CO2-uitstoot met een kwart moet verminderen, maakt PBL bekend dat de CO2-uitstoot in het Groene Hart hoger is dan die van alle huishoudens in hetzelfde gebied.

Veranderopgaven
In het eerste hoorcollege wordt het palet aan veranderopgaven geschetst, met een heldere boodschap dat de verschillen per (deel)gebied groot zijn. Oplossingen zijn dus steeds weer maatwerk. Het tweede hoorcollege, met een groot aantal sprekers, gaat over het mogelijke maatwerk. In rap tempo komen innovaties en mogelijke oplossingen langs. Voor de meeste deelnemers zijn de opgaven zeer herkenbaar en de oplossingen informatief. De collegetour is slechts een stap in het hele proces wat de overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nog aan moeten gaan.

Meer informatie
Van de collegetour wordt een interactieve webinar gemaakt die iedereen met zijn commissie, college, werkgroep of individuele collega kan delen. Het webinar is medio september beschikbaar. Voor de tussentijd is er al een inhoudelijk verslag, een flink aantal foto’s, een illustratie gemaakt die de opgaven en oplossingsrichtingen in één oogopslag schetst èn natuurlijk de PBL-studie Het Groene Hart in Beeld.

De illustraties in de rechterkolom zijn gemaakt door Ronald van der Heide 
en de foto's zijn gemaakt door Willem Mes


Meer informatie

Lees het uitgebreide inhoudelijk verslag (pdf, 1,5 MB)of bekijk de foto's

IN HET VEEN