Zoeken

Storytelling helpt strategische discussie Groene Hart

Welke ontwikkelingen maken het Groene Hart toekomstbestendig? Om gesprekken daarover in te leiden, kan storytelling een goed middel zijn. Het gaat erom een verhaal te vertellen, waardoor de dingen persoonlijker worden, en je eigen situatie of belang duidelijker worden, maar ook die van de ander. De provincie Zuid-Holland heeft over het Groene Hart zo’n verhaal gemaakt.

De Groene Hart Brink

Binnen de provincie Zuid-Holland heeft de vakgroep storytelling een verhaal gemaakt, dat zich afspeelt rond De Groene Hart Brink. Aan deze Brink wonen allerlei verschillende mensen en zij worden geconfronteerd met een opgave, die om een gezamenlijke visie vraagt. Bewoners moeten keuzes maken over hoe hun Groene Hart Brink er uit gaat zien en gaat functioneren. Dat raakt aan alle thema’s uit het Perspectief Groene Hart. De bodem die daalt, de behoefte aan nieuwe energie, recreatie, het landschap, etc. De storytellers hebben deze thema’s levend gemaakt en invoelbaar. Het is de bedoeling om met het verhaal de geesten rijp te maken voor een gesprek en op een andere manier te spreken over het Perspectief Groene Hart.

Er wordt de komende tijd nog verder geslepen aan het verhaal en vervolgens wordt het aangeboden aan de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Storytelling lijkt een mooi middel om strategische gesprekken te voeren op een laagdrempelige manier. Iedereen wordt uitgenodigd om gebruik te maken van dit instrument.

De Groene Hart Brink