Zoeken

Documentaire ‘Het zinkende land’ laat urgentie zien

Bodemdaling is een van de grote onderwerpen van het Perspectief Groene Hart. Het is een onderwerp dat eigenlijk iedereen raakt, maar tegelijkertijd ongrijpbaar en abstract blijft in het dagelijks leven. Verschillende samenwerkende overheden maakten daarom een documentaire Het zinkende land die heel indringend zichtbaar maakt welke prijs we betalen voor ons cultuurlandschap. Dit is wat bodemdaling doet. Pompen we onszelf de komende jaren verder de diepte in? Echt een aanrader om even de tijd te nemen om via deze documentaire de bodemdalingsproblematiek vanuit verschillende perspectieven te beleven.

De bodem in het veenweidegebied van groten delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, in een hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Dat heeft gevolgen voor de bewoners en gebruikers én voor de overheden die hiermee te maken hebben. Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’ waarin die gevolgen belicht worden.

Het zinkende land CO2

De documentaire toont de gevolgen van bodemdaling, de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan en laat zien hoe bewoners, bedrijven en overheden aan oplossingen werken. Onder meer door het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Zonder tijdig ingrijpen kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder. De documentaire kan goed gebruikt worden in gesprekken over oplossingen in de regio.


kijk de documentaire

Het zinkende land
Bodemdaling Groene Hart