Zoeken

Stuurgroep in gesprek met Statenleden over vervolg Perspectief

Op 27 maart 2018 gaat de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart in gesprek met leden van Provinciale Staten van de drie Groene Hartprovincies. De Statenleden zijn door de Stuurgroep uitgenodigd om samen de contouren van het vervolgtraject na het Perspectief Groene Hart te schetsen. Welke eisen en wensen geven de Statenleden mee op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en bodemdaling?

In het Perspectief Groene Hart kijkt de Stuurgroep vooruit naar 2040. Het Perspectief is in 2016 en 2017 ontwikkeld met verschillende partijen uit en rondom het Groene Hart, waaronder Statenleden. Samen is gewerkt aan het formuleren van gedeelde ambities. De Stuurgroep werkt nu aan de uitwerking om de ambities te verwezenlijken. Dit gebeurt door doelen te formuleren voor zowel de korte als de lange termijn. De Stuurgroep doet dit graag samen met alle partijen in het Groene Hart; specifiek voor de Statenleden organiseert de Stuurgroep daarom deze bijeenkomst.

twee thema's

Tijdens de bijeenkomst komen minimaal twee van de vijf thema’s uit het Perspectief ter sprake: energietransitie en bodemdaling. Met de uitkomst van de bijeenkomst gaat de Stuurgroep vervolgens in het Groene Hart graag de dialoog aan voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het Groene Hart.


copyright Beeldleveranciers