Zoeken

Jaarbericht Groene Hart 2017

Het jaarbericht 2017 geeft u kort in woord én beeld een overzicht van de activiteiten van de Stuurgroep in 2017. U kunt erin lezen hoe we de uitdagingen samen met veel partijen afgelopen jaar hebben opgepakt.  We zijn inmiddels ver op streek in 2018 met het verder aanjagen, agenderen, verbinden en monitoren van de belangrijke ontwikkelingen, zoals bodemdaling en energietransitie.