Zoeken

Nieuwsbrief december 2015

header
December 2015

Ondergrondse krachten

Hilde Niezen

Deze maand ben ik uitgenodigd om toe te treden tot de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Een uitnodiging waar ik graag gebruikt van maak. Niet om nog een overleg aan mijn agenda toe te voegen, wel om verbinding te kunnen leggen op twee belangrijke issues in het Groene Hart: infrastructuur en vooral ook bodemdaling.

Lees de column.

Input voor de Stuurgroep op De Proeffabriek

Input voor de Stuurgroep

De Stuurgroep spreekt haar grote waardering uit voor de deelnemers van de Proeffabriek. Nieuwe input en ontmoetingen waaruit wellicht weer nieuwe samenwerking voortkomt.

Lees het bericht.

Werkwijze vernieuwde Stuurgroep Groene Hart

Nieuwe werkwijze

De Stuurgroep wil strategische onderwerpen agenderen en aanjagen. Zij signaleert gewenste en ongewenste ontwikkelingen, lobbyt voor concrete aanpak door belanghebbenden voor een vitaal Groene Hart.

Lees het bericht.

Veilige oversteek Amsterdam-Rijnkanaal

Oversteek ARK

Het Amsterdam Rijnkanaal vormt als ‘snelweg voor de beroepsvaart’ een blokkade voor veel pleziervaart. Een belemmering voor de watersportgebieden in het Groene Hart.

Lees het bericht.

Hoe gastvrij wil het Groene Hart eigenlijk zijn?

Leegstand

Is herbestemmen van leegstaand agrarisch vastgoed de oplossing. Is horeca dan ook een optie in het landelijke gebied?

Lees het bericht.

Met de trekker of combine over de provinciale weg?

dubbele banden en tegenliggers

De agrariër wil zo efficiënt mogelijk zijn tijd gebruiken. Voor het verplaatsen van zijn voertuigen neemt hij het liefst de kortste weg. Dat geeft spanning met de andere weggebruikers.

Lees het bericht.

Praktijkkring jachthavens en passantenplaatsen

Passantenhaven

Op 29 oktober vond de derde en laatste Praktijkkring plaats over de aanleg van jachthavens en passantenplaatsen in het Zuidoostelijk deel van het Groene Hart.

Lees het bericht.

Rivierkreeften: overlast en kans

rivierkreeft

In het Groene Hart komen veel Amerikaanse rivierkreeften voor. Zij zorgen voor overlast. Bieden beroepsvissers een oplossing?

Lees het bericht.

Infographics rondom bodemdaling beschikbaar

Infographics PBL rapport

Op zoek naar een verhelderend beeld over ontwikkelingen in het veengebied, kosten voor bodembeheer?

Lees het bericht.

Aan- en afmelden kunt u hier.

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.

suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl