Zoeken

Nieuwsbrief maart 2015

header-nieuwsbrief-fris

No more taxes

Patrick Poelmann

‘No more taxes!’. Kunt u zich die uitspraak nog herinneren? Dat beloofde George Bush (de oudere) in de aanloop naar zijn verkiezing in 1988. Twee jaar later verhoogde hij ze toch. Van een herverkiezing is het niet gekomen. Ik moest er even aan denken toen ik zat te lezen in een zeer interessant en degelijk onderzoek over bodemdaling. Als het klopt wat daar in staat, dan zou dat op termijn best eens gevolgen voor onze ‘taxes’ kunnen hebben.

Lees de hele column

Eigenaar bepaalt eigen grondwaterstand

Polder in het Groene Hart

Kan een nieuwe manier van waterbeheer helpen bij het beperken van bodemdaling? Sturen met Water is een systeeminnovatie die mogelijk uitkomst biedt. Een ontwerpproces om gezamenlijk met partijen deze nieuwe vorm van peilbeheer te ontwerpen is gestart.

Lees het bericht

Maand van het Groene Hart

Joop Zoetemelk Classic

Op zaterdag 21 maart is het zover; de Joop Zoetemelk Classic start! De Joop Zoetemelk Classic is de enige echte Hollandse voorjaarsklassieker voor toerfietsers. De start is in Leiden. De Joop Zoetemelk Classic markeert de start van de Maand van het Groene Hart.

Lees het bericht

Verkiezingen 18 maart

Het Groene Hart

Op 18 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten en de Waterschapsbesturen. De komende coalitieperiode staan deze overheden voor fundamentele keuzes in het Groene Hart. Zo duldt de aanpak van bodemdaling geen uitstel meer. Keuzes die ook kansen bieden voor de regionale economie, recreatie, innovaties in de landbouw en leegstand helpen voorkomen. De huidige stuurgroep doet een oproep aan de formateurs voor een gebiedsbrede aanpak van de drie gezamenlijk provincies.

Lees het bericht

Leegstand boerderijen vraagt creativiteit

Agrarisch vastgoed

Sinds 1950 heeft negen van de tien boerderijen zijn oorspronkelijke functie verloren. Dat proces is nog niet tot stilstand gekomen. Ook in de komende decennia komt nog veel vrij. Dat gaat in het Groene Hart zelfs harder dan in de rest van Nederland. Onderzoeksbureau Alterra schat in dat er tot 2030 nog 1,2 miljoen vierkante meter (vloeroppervlak) vrijkomt in het Groene Hart.

Lees het bericht

HOREO (Hollandse Oude Rijn En Omgeving)

HOREO

Op 12 december is het programma HOREO overgedragen aan de Bestuurlijke Tafel Vrije Tijd, Water en Groen van de gemeenten die hier verder mee aan de slag gaan. Om recreatie en toerisme in het Groene Hart op de kaart te zetten heeft het Programmabureau Groene Hart samen met gemeenten en ondernemers het afgelopen jaar een programma opgezet; “HOREO”.

Lees het bericht

Promotie Groene Hart, ‘Serious aangepakt’

Uitreiking cheque Serious Ambtenaar

Waarom denkt de randstedeling voor een dagje uit of een weekendje weg niet zo snel aan het Groene Hart? Op verzoek van het Programmabureau Groene Hart werken acht ambtenaren van andere overheden twee dagen vrijwillig aan inzichten en oplossingen voor deze vraag.

Lees het bericht

Programmabureau mee op kwaliteitstournee

Kwaliteitstournee

Marlies Feringa van het Programmabureau Groene Hart stapte in de vroege ochtend van 7 maart op de Groene Dubbeldekker van de kwaliteitstournee. Op uitnodiging van de Stichting Groene Hart, reisde zij samen met zo’n 50 bestuurders, (kandidaat) statenleden en natuurbeschermers door het Groene Hart op zoek naar kwaliteit.

Lees het bericht

Aan- en afmelden

U kunt zich via onderstaande link aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief.

Ga verder