Zoeken

Nieuwsbrief mei 2015

header-nieuwsbrief

Provincies door met samenwerking in het Groene Hart

Peter van Steensel

Normaal staat er op deze plek een column van één van de Stuurgroepleden, over een actualiteit in het Groene Hart en hoe daar bestuurlijk op wordt ingesprongen. Afgelopen weken was één van de actualiteiten de verkiezingen voor nieuwe waterschaps- en provinciale besturen met de daarop volgende coalitieonderhandelingen. De ‘oude’ stuurgroep, de gemeenten uit het Groene Hart en Stichting Groene Hart deden al een oproep aan het nieuwe bestuur om de grote opgaves in het Groene Hart gezamenlijk aan te pakken. Gezamenlijk met het bedrijfsleven, de kenniscentra, maatschappelijke organisaties en de verschillenden overheden uit het gebied.

Lees het bericht

Collegetour op 24 juni

In_ het_veen_nieuwsbrief

Wat voor effect heeft die nieuwe woonwijk op de zetting van het Veen? Wat doet de groei van het  transportbedrijf met de verzakking van onze infrastructuur? Nemen maatschappelijke kosten af als we overstappen op natte teelten en dus andere gewassen? Vinden we het acceptabel als het Groene Hart er anders uit gaat zien? Kunnen we natuur ontwikkelen en daarmee nieuwe inkomsten genereren met recreatie en toerisme?

Lees het bericht

Kwaliteitsatelier Dat kan anders 15 juni

Kwaliteitsatelier procesinnovatie

Wil de buitenwereld dat het sneller gaat dan jij kunt organiseren? Vraagt de samenwerking met een andere partij een nieuwe rol van de organisatie waar jij voor werkt? Kom dan naar het kwaliteitsatelier ‘Dat kan anders’ op maandagmiddag 15 juni.

Lees het bericht

Advies Serious Ambtenaar over promotie Groene Hart

waar_is_het_groene_hart

Hoe krijgen we meer randstedelingen in het Groene Hart? Dat is de vraag waarmee het team vrijwilligers van Serious Ambtenaar twee dagen lang aan de slag ging. Kees van Velzen, stuurgroeplid en wethouder in Alphen aan de Rijn, heeft het advies in ontvangst genomen. De groep constateerde dat er al heel veel te doen is in het Groene Hart. Probleem is dat mensen dit niet weten en het ook moeilijk kunnen vinden. De conclusie was dat het aanbod zich niet richt op specifieke groepen bezoekers en het daarmee lastig is om mensen aan te spreken.

Lees het bericht

Veilige oversteek Amsterdam Rijnkanaal

Schip op het Amsterdam Rijnkanaal

Hoog op de agenda van de watersportsector in het Groene Hart staat de wens om de oversteek over het Amsterdam Rijn Kanaal (ARK) veiliger te maken. Zeker nu het grootste sloepennetwerk van Nederland is gerealiseerd in het Groene Hart.

Lees het bericht

Groene Hart Monitor biedt een actueel inzicht

Openheid Groene Hart

In de Groene Hart Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart. Zo laat de Groene Hart Monitor zien dat de economie van het Groene Hart veelzijdig is, met bijvoorbeeld een groeiende gezondheidssector, een groeiende transport-  en juist een krimpende recreatiesector. Naast de economie bevat de Monitor ook gegevens over natuur, bevolkingsgroei, leefbaarheid en bodemdaling. Het palet aan feiten biedt een grondslag voor discussie over de kansen en mogelijk van het Nationaal Landschap Groene Hart. Verschillende stakeholders hebben een blik in de toekomst geworpen. Ook hun visie is in de monitor opgenomen.

Lees het bericht

Landschapscafé Infrastructuur en Omgevingskwaliteit

Landschapscafé Infrastructuur en Omgevingskwaliteit

Wil je een icoon in het landschap zetten door opvallende architectuur van een infrastructureel project? Is ruimtelijke kwaliteit belangrijk bij de aanleg van een brug, weg of station? Op dinsdag 12 mei jl. organiseerde Ingeborg Thoral, de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, haar vijfde en laatste landschapscafé. Hoeveel aandacht besteed jij in je werk aan de omgevingskwaliteit van infrastructurele projecten en hecht je daar waarde aan?

Lees het bericht

Bestuurlijke tafel Economie& Agribusiness van start

bestuurlijke tafel

In juni 2014 hebben drie grotere gemeenten, Alphen, Gouda en Woerden, zich verenigd via een convenant om de economie in het Groene Hart te versterken. Drie bestuurlijke tafels worden daarvoor opgericht. Op woensdag 1 april is de bestuurlijke tafel Economie& Agribusiness voor het eerst bijeengekomen. Deze beoogt de economie in het Groene Hart te versterken, door het stimuleren en faciliteren van kansrijke initiatieven van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Lees het bericht

Kring jachthavens en passantenplekken

Praktijkkring jachthavens en passantenplekken

Programmabureau Nationaal Landschap Groene Hart is een praktijkkring gestart voor initiatiefnemers van jachthavens en passantenplaatsen. Veertien mensen kwamen 20 mei naar de eerste bijeenkomst bij jachthaven Marnemoende in IJsselstein. De ondernemers delen hun ervaring en waar mogelijk wordt afstemming gezocht.

Lees het bericht

Stem op beste LEADER-project 2008-2015

Leader

De huidige LEADER-periode is nu echt bijna afgelopen en dus is het tijd om nog even terug te kijken op een mooie en succesvolle LEADER-periode met maar liefst 58 prijzenswaardige initiatieven. Tot en met 4 juni 2015 kunnen mensen stemmen op hun favoriete LEADER-project uit de periode 2008 – 2015. De winnaar krijgt op 5 juni de Publieksprijs uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst waarmee deze LEADER-periode trots wordt afgesloten.

Lees het bericht

Onderzoek naar functieverandering (agrarisch vastgoed)

Agrarisch vastgoed (Foto: Freek Mayenburg)

De komende jaren komt naar verwachting veel agrarisch vastgoed vrij in het Groene Hart. Dit wordt veroorzaakt door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging. Voor een deel van dit vastgoed kan een andere functie gevonden worden. Initiatieven voor functieverandering van agrarisch vastgoed lopen helaas regelmatig tegen beperkingen aan…

Lees het bericht

Aan- en afmelden kunt u hier.

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.

suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl