Zoeken

Onderzoek naar functieveran­dering van agrarisch vastgoed

De komende jaren komt naar verwachting veel agrarisch vastgoed vrij in het Groene Hart. Dit wordt veroorzaakt door schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging. Voor een deel van dit vastgoed kan een andere functie gevonden worden. Initiatieven voor functieverandering van agrarisch vastgoed lopen helaas regelmatig tegen beperkingen aan…

Vanuit de samenleving ontstaan initiatieven voor functieverandering van vrijkomend en leegstaand agrarisch vastgoed of de gronden. Regelmatig lopen deze initiatieven voor herbestemming van agrarisch vastgoed tegen beperkingen aan vanuit de overheden. De geldende wet- en regelgeving zou initiatieven in de weg staan. Overheden kunnen initiatieven voor functieverandering echter ook faciliteren. Dit is ook aan bod gekomen tijdens een bijeenkomst op 15 januari 2015, die is georganiseerd door het Programmabureau Groene Hart.

In hoeverre faciliteren de provinciale en gemeentelijke overheden in het Groene Hart initiatieven voor functieverandering? Is een faciliterende rol wel de rol die overheden moeten aannemen? Binnen het Groene Hart zijn een drietal kenmerkende gebieden geselecteerd voor een onderzoek dat dit moet uitwijzen. Dit zijn de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard en de Vijfheerenlanden. Op basis van het onderzoek wordt een (beleids)advies opgesteld voor de overheden binnen het Groene Hart.

Voor dit onderzoek is het van belang om te spreken met initiatiefnemers (eigenaars, particulieren, bedrijven, etc.) die iets willen of hebben gedaan met vrijkomend of leegstaand agrarisch vastgoed, om te achterhalen hoe initiatiefnemers het proces van functieverandering (hebben) ervaren.

Heeft u een initiatief voor functieverandering of al een functieverandering van vrijkomend of leegstand agrarisch vastgoed gerealiseerd in de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard of de Vijfheerenlanden en wilt u meewerken aan dit onderzoek, of denkt u nuttige informatie te hebben? Dan kunt u contact opnemen met het Programmabureau Groene Hart via pim.verhoef@stuurgroepgroenehart.nl. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.