Zoeken

Kopie van Nieuwsbrief november

header-nieuwsbrief
November 2015

Waar kunnen wij meerwaarde bieden

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra

‘Stuurgroep Groene Hart vol ambitie nog 4 jaar door!’ kopte de vorige nieuwsbrief. Ambitie is er zeker, samen met de andere Stuurgroepleden zien wij een belangrijke rol voor het Groene Hart binnen de Randstad. Tegelijkertijd zijn er al veel organisaties en gremia die werken aan een mooi en vitaal Groene Hart. Wij hoeven geen bijdrage te leveren aan de bestuurlijk drukte of zaken over te nemen wat reguliere organisaties al doen. Waar zit dan onze meerwaarde?

Lees de column van Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Actuele discussies op Kwaliteitsatlas.nl: doe mee!

Sfeerbeeld Groene Hart

Kwaliteitsatlas.nl is het podium voor debat over ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart. Hier staan de ontwikkelingen en discussies over plannen en kernkwaliteiten in en van het Groene Hart.

Lees het bericht.

Nieuwe Omgevingswet; kans voor het Groene Hart?

Sfeerbeeld Groene Hart

Waarom lossen we zaken op met schaamgroen of verstoppen het onder de grond? Kunnen we ook ontwikkelingen benutten om (meerdere) belangen te verwerkelijken? Flip ten Cate van de Federatie voor Ruimtelijke Kwaliteit benoemt de kansen die de Omgevingswet biedt. Hij sprak tijdens de lunchlezing van 25 september van de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgeving (PAL) van de provincie Zuid-Holland.

Lees het bericht.

Wat is de veenweide u waard?

Veenweide

In oktober konden inwoners, bezoekers, ondernemers van het Groene Hart op de site www.waarderingveenweide.nl hun waardering aangeven over het veenweide gebied. Zo’n 300 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

Lees het bericht.

Demografische groei vooral buiten de grote steden

Leegstand in het Groene Hart

Te huur, kantoorruimte te koop, winkelpand aangeboden. Waar je ook kijkt, leegstand valt op. Geen wonder dat het congres over leegstand georganiseerd door Binnenlands Bestuur veel mensen trok. De kantorenleegstand is nu al overal zichtbaar en vrijkomende agrarische bebouwing wordt als de leegstand van de toekomst gezien. Juist in het Groene Hart kan dit zichtbare gevolgen krijgen voor de ruimtelijke kwaliteit.

Lees het bericht.

Erfgoeddag 2015: Nu voor Later

Kinderdijk

“We moeten het samen doen!” (Gedeputeerde Rik Janssen van Zuid-Holland) “Het gaat niet om leeftijd, maar wendbaarheid van geest.” (Marinke Steenwinkel van SteenhuisMeurs) “Regels landschap en erfgoed verschillen, maar de objecten waar het over gaat niet.” (Henk Baas van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Drie quotes die naar voren kwamen op de afwisselende Erfgoeddag van Zuid-Holland op 1 oktober.

Lees het bericht.

Praktijkkring Jachthavens voldoet aan vraag

Praktijkkring

Op 8 september heeft het programmabureau Groene Hart een tweede praktijkkring georganiseerd; een bijeenkomst met 18 initiatiefnemers van jachthavens en/of passantenplaatsen in het Zuidoostelijke deel van het Groene Hart.

Lees het bericht.

Aan- en afmelden kunt u hier.

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.

suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl