Zoeken

Nieuwsbrief april 2016

header-nieuwsbrief-fris
April 2016

Het Groene Hart: een nationaal park met wereldfaam?

Bart Krol

“Wat is ons mooiste, uniekste, meest bijzondere natuurgebied of landschap?" Op 17 maart ben ik als vertegenwoordiger van het IPO op het festival Naar nationale parken van Wereldklasse. Ik luister naar de openingsspeech van staatssecretaris Van Dam en terwijl hij deze vragen stelt, moet ik aan het Groene Hart denken.

Experts en bestuurders bijeen op Heel Holland Zakt

Verdrag van Madurodam, Hilde Niezen

300 personen op een volgeboekt congres over Veenbodemdaling, getiteld Heel Holland Zakt.  Bodemdaling leeft en daar is ook alle reden toe, zo bleek ook 31 maart bij ‘Heel Holland Zakt’.

Lees het bericht

Omgevingswet; ook een kans voor het Groene Hart?

Zicht op het open landschap

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Dat betekent een vermindering van het aantal wetten en regels en moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving. Een kans voor het Groene Hart?

Lees het bericht

Polders verloren … of toch niet?

Kassen in het Groene Hart

In opdracht van de Stichting Groene Hart heeft een team van studenten onderzoek gedaan naar de woonvisies in de polders van het Groene Hart. PvdA-Statenleden in Zuid-Holland stellen vragen, ook over afstemming van beleid en samenwerking in de Stuurgroep Groene Hart.

Lees het bericht

The Dutch Landscape beter beschermd?

ster bij loosdrecht

Kunnen enkele polders met de kenmerkende verkavelingen in het Groene Hart beter beschermd kunnen worden met het predicaat Werelderfgoed? De Stuurgroep stelt een bijdrage beschikbaar voor het aantonen van de universele uitzonderlijkheid en het onderbouwen van de nominatiecriteria.

Lees het bericht

Amsterdam bezoeken, Holland zien

Het Groene Hart beleven

Amsterdam heeft onvoldoende plek voor alle internationale toeristen die de hoofdstad bezoeken. Daarom heeft burgemeester Van der Laan een oproep gedaan aan de omliggende regio’s en zijn collega’s van de grote steden. En welk gebied ligt er precies tussen deze steden? Juist! Het Groene Hart!

Lees het bericht

Terugblik op 2015 in de Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 2015

Presentatie Groene Hart Monitor over de actuele staat van het Groene Hart, Collegetour IN HET VEEN over bodemdaling in het Groene Hart, onderzoek naar gevaarlijke kruisingen op Amsterdam-Rijnkanaal en de ideeën van de nieuwe Stuurgroep. Een aantal onderwerpen uit de voortgangsrapportage 2015.

Lees het bericht

Grenzen wegdenken bij echte samenwerking

netwerken

De triple helix in optima forma; het reflectiedebat georganiseerd door het REOS team. De Ruimtelijk Economische OntwikkelStrategie (REOS) werd tegen het licht gehouden door experts. Een verfrissende blik met herkenbare conclusies voor het Groene Hart.

Lees het bericht

Impuls voor Groene Hart Streekproducten

Opening Groene Hart atelier

Na jarenlange voorbereiding is het Groene Hart Atelier als laboratorium voor de ontwikkeling van (nieuwe) streekproducten uit het Groene Hart is een feit.

Lees het bericht

Aan- en afmelden kunt u hier.

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.

suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl