Zoeken

Nieuwsbrief december 2016

header-nieuwsbrief-groen-logo
december 2016

Afscheid van het Groene Hart…of toch niet?

Peter van Steensel In gesprek bij de Proeffabriek

Afscheid van het Programmabureau Groene Hart: op 31 december van dit jaar is mijn laatste officiële werkdag. Ik ga net niet volledig in retraite, één dag in de week werk ik nog aan enkele strategische klussen bij de Provincie Zuid-Holland.

Lees het bericht

Perspectief Groene Hart druk bezocht

Gemeenschappelijke werkplaats Perspectief

Maandag 7 november 2016 waren 115 mensen actief op de eerste Gemeenschappelijke werkplaats voor Perspectief; Groene Hart 2.0.

Lees het bericht

Leegstaande agrarische bebouwing

leegstaande boerderij

Op 21 november vond in Wilnis de expertmeeting VAB plaats. Zo’n 25 experts hebben de bijeenkomst tot een succes gemaakt: rijk door de pluriformiteit aan deelnemers, reflecties, ideeën en suggesties op het vraagstuk van de VAB.

Lees het bericht

Veenbodemdaling kost Nederland vele miljarden

veenbodemdaling

De kosten en baten bij het huidig gebruik van de veenbodem in Nederland zijn in beeld gebracht in de studie Dalende bodems, stijgende kosten van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees het bericht

Adnan Tekin nieuwe Stuurgroeplid

Adnan Tekin

Op 12 december hebben Provinciale Staten van Noord-Holland Adnan Tekin (PvdA) benoemd tot gedeputeerde.

Lees het bericht

Groene Hart LAB

GH lab

Het Groene Hart LAB is een netwerk van praktijkhouders, voor ondernemende inwoners, pionierende ambtenaren en innoverende ondernemers.

Lees het bericht

Groene Hart bos?

actieplan bos

Nederland moet flink investeren in de aanplant van bos. Productiebos levert geld op én draagt bij aan de energie- en klimaatdoelstelling. Ook een bos in het Groene Hart?

Lees het bericht

Aan- en afmelden kunt u hier.
Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.