Zoeken

Nieuwsbrief juni 2016

header-nieuwsbrief-fris
Juni 2016

Respect voor het water

Sjaak Langeslag

Wie door het Groene Hart loopt of rijdt ziet dat het blauw dooraderd is. Sloten, plassen en meren zijn een harmonieus onderdeel van het landschap. Het water in die blauwe aders is essentieel voor het leven: het laaft de natuur en de gewassen, het drenkt de dieren en verkwikt en pleziert de mensen.

Perspectief Groene Hart

samen werken aan de toekomst van het Groene Hart

Met de komst van de Omgevingswet verandert veel. Verschillende overheden zijn gestart aan de voorbereidingen voor een omgevingsvisie. De Stuurgroep pleit voor een gezamenlijk ijkpunt voor het Groene Hart

Lees het bericht

Central Park Groene Hart?

Central Park Groene Hart

Economische groei in Nederland is afhankelijk van haar internationale aantrekkingskracht. Nabijheid en groen maakt een regio aantrekkelijk. Gaan steden en ommeland gezamenlijk optrekken?

Lees het bericht

Stuurgroep trekt door het Groene Hart

Stuurgroep in het Groene Hart

De Stuurgroep bezocht op 20 mei 2016 plaatsen in het Groene Hart waar actuele opgaven spelen. Een fotoverslag.

Lees het bericht

Bodemdaling gekoppeld aan klimaatdoelen

bodemdaling, kansen voor de natuur

Vernatting van de veenweide kan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Tweede Kamer steunt motie Smaling.

Lees het bericht

Leegstaande boerderijen

leegstand op het platteland

Vijftien miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsruimte staat in 2030 leeg. Sinds Alterra met deze cijfers naar buiten kwam, is er in Nederland veel aandacht voor dit vrijkomende agrarische bebouwing. Maar is het ook een probleem in het Groene Hart?

Lees het bericht

Benut het water!

waterrecreatie bij historische kade

Afgelopen maanden is op alle fronten, van beleid tot uitvoering, en bij verschillende partijen hard gewerkt aan versterking van de mogelijkheden voor waterrecreatie.

Lees het bericht

Inbreng voor de Nationale Omgevings-Agenda

omgevingsvisie voor het Groene Hart

De Stuurgroep vindt het belangrijk dat het Nationaal Landschap Groene Hart en de opgaven waar het Groene Hart voor staat goed verankerd zijn in de Nationale omgevingsvisie. De Stuurgroep heeft dit voorjaar dan ook de belangrijkste opgaven ingebracht in Nationale Omgevings-Agenda.

Lees het bericht

Aan- en afmelden kunt u hier .

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos.

suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl