Zoeken

Nieuwsbrief maart 2016

header-nieuwsbrief
Maart 2016

Meer dan het geheel der delen

Tjeerd Talsma

Het einde van de winter nadert, in menig huisgezin worden de vakantieplannen besproken. Grote kans dat bij het zoeken naar een vakantiebestemming het Groene Hart niet valt. Dat moet anders zei u in De Proeffabriek.

Uitstoot van CO2: een nationale opgave

Veenweiden

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil de emissiehandel (ETS) in Europa aanpakken. Zij wil een snelle invoering van een wereldwijde prijs voor de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Maar wie gaat betalen voor de CO2-uitstoot van de veengebieden?

EU investeert 1,5 miljoen in ontwikkeling Oude Rijn

Oude Rijn

De projectaanvraag SWARE voor het Groene Hart is door de EU goedgekeurd! Een geweldig succes voor de aanvrager Vereniging Regio Water! Doel van dit project is het aanbrengen van samenhang in nieuwe en bestaande recreatieve ontwikkelingen in gebieden direct aan of verbonden met de Oude Rijn.

Energie voor waterrecreatie

Varen door het Groene Hart

Afgelopen jaren is flink ingezet op waterrecreatie in het Groene Hart. Sinds 1 januari is het Programmabureau zelf geen trekker meer van projecten. Liggen de activiteiten op dit gebied dan stil?

Heel Holland Zakt

Heel Holland zakt

Bodemdaling betekent méér dan alleen een scheve stoep, water op de straat of in de kelder. Overheden, kenniscentra en bedrijfsleven werken samen om een antwoord te vinden op (de gevolgen van) bodemdaling.

Merk Groene Hart op de kaart

Iconen aanpak

Met het investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak’ willen 17 gemeenten samen met een aantal ondernemers het ‘merk’ Groene Hart in Nederland beter op de kaart zetten. Meer recreanten, moeten verleid worden om tijd door te brengen op de mooie plekken die het Groene Hart rijk is.

Kracht van de middelgrote stad

Midsize NL - nieuwsbrief

“Middelgroot is krachtig, efficiënt (lage kosten), doelmatig en flexibel”, zei burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist in zijn openingswoord. Hij wees er op dat je als middelgrote stad bewust moet zijn van je kracht.

Utrecht start traject voor nieuw ruimtelijk beleid?

Netwerkbijeenkomst

Leegstaand agrarisch vastgoed, uitnodigend ruimtelijk beleid? Op de netwerkbijeenkomst ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied konden belangstellenden aangeven hoe de Provincie Utrecht daar in haar beleid het beste mee om kan gaan.

Initiatief voor Groene Hart Monopoly

Kinderdijk

AD-Groene Hart is het initiatief gestart speciale versie van het bekende bordspel uit te geven: Het Groene Hart Monopoly. In een oproep vragen zij aan inwoners en ondernemers welke straten, plaatsen en gebieden niet mogen ontbreken in zo’n regionale editie van het spel.

Aan- en afmelden kunt u hier.

Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij Suzanne Groenbos. suzanne.groenbos@stuurgroepgroenehart.nl