Zoeken

Nieuw in de Stuurgroep: Mirjam Maasdam

“Goed dat alle overheden in het Groene Hart de samenwerking zoeken. Met elkaar en vooral met de mensen die hier wonen en werken. Ik merk dat er veel maatschappelijke energie is in dit gebied, en die wordt effectiever als we een gezamenlijke richting delen. Het Perspectief dat de Stuurgroep nu uitbrengt kan hier goed aan bijdragen.” aldus Mirjam Maasdam na haar eerste Stuurgroepvergadering afgelopen donderdag 30 maart.

Mirjam Maasdam is 13 maart beëdigd als gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Zij volgt Bart Krol op die, na bijna tien jaar als gedeputeerde werkzaam te zijn geweest, afscheid heeft genomen van de provincie. Maasdam was sinds 2011 lid van de Provinciale Staten van Utrecht voor het CDA en sinds 2015 fractievoorzitter.


Mirjam Maasdam