Zoeken

Toekomst voor stad én open achterland

De afgelopen maanden is met partijen binnen het Groene Hart gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld: het Perspectief Groene Hart. Hoewel hierbij zeker getracht is verbinding te leggen met de Randstedelijke regio (waaronder de overheden), bleek dat in de praktijk weerbarstig. Groen in de buurt van grote steden is gunstig voor het vestigingsklimaat van die steden.

Van Dordrecht tot Leiden

In verschillende studies (o.a in Blind Spot) wordt de aanwezigheid van landschappelijke kwaliteiten genoemd als belangrijke factor voor economische ontwikkeling, blijkbaar biedt dit toch nog onvoldoende aanknopingspunten of urgentie om met elkaar in gesprek te gaan.Op woensdag 29 maart is het toch gelukt om met  ambtenaren uit de eigen en omringende regio in gesprek te komen over het belang van het Groene Hart voor de Randstedelijke regio. Strategen van Leiden tot Dordrecht waren aanwezig.

Verbinden met recreatie en streekproducten

Rachelle Eerhart (werkzaam bij Rechtstreex en winnaar van de Cultuurprijs Zuid-Holland 2016 voor haar inzet voor een duurzame samenleving) hield een inleiding. Volgens Eerhart vindt de stadsbewoner t het Groene Hart wel mooi, maar voelt hij zich niet verbonden. Het Groene Hart is niet zijn achtertuin. Recreatie kan een manier zijn om stedelingen met het Groene Hart in verbinding te brengen. Voedsel kan dit ook, via streekproducten. Duurzaamheid gaat ook over het leggen van deze verbinding, het gaat over verhalen kennen en weten waar iets vandaan komt.

Energie om verder te werken

Aan de hand van stellingen is vervolgens verkend waar en hoe stad en land met elkaar verbonden zijn. Onderwerpen als bodemdaling, energielandschap voor de Randstad, Groene Hart als leverancier van innovaties en de waarde van het Groene Hart als recreatiegebied kwamen langs. Het gesprek was niet gericht op keuzes maken maar op helder krijgen wat stad en land met elkaar hebben.’We moeten stoppen met het Groene Hart en de Randstad als aparte entiteiten te zien en vooral gaan denken én werken vanuit het geheel dat stad en land samen vormen’ concludeerde Arnout Kruijshaar van de gemeente Zoetermeer. Deze bijeenkomst heeft zeker energie opgeleverd om hier verder aan te werken.


Blind Spot

De publicatie Blind Spot bespreekt het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat, aan de hand van tien metropolitane regio's wereldwijd. Het onderzoek is een co-productie van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR en West8, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.