Zoeken

Groene Hart LAB: ontmoetingsplek voor ondernemende types

Het Groene Hart LAB is een plek waar aanwezigen de toekomst van het Groene Hart naar zich toe halen en samen initiatieven al doende verder brengen. De opgaven waar we als bewoners, ondernemers en ambtenaren voor staan zijn namelijk niet meer ‘alleen’ voor elkaar te krijgen. Hans Leeflang heeft hiertoe opgeroepen tijdens de gemeenschappelijke werkplaats voor het Perspectief; Groene Hart 2.0 op 7 november 2016.

Maandag 3 april troffen twintig betrokkenen elkaar in het eerste Groene Hart LAB dat georganiseerd werd door Hans Leeflang en Philine Krosse. Bij ontmoeten hoort kennismaken en daarvoor had iedereen een voorwerp meegenomen dat iets zegt over hoe hij/zij zich verbindt met het Groene Hart. De connectie met het Groene Hart werd heel verschillend uitgedrukt; van foto’s van het gebied, plantjes en kaas tot een beleidsplan.

Gezamenlijk zijn in een snelle ronde de opgaven voor het Groene Hart benoemd. De belangrijkste drie opgaven die de deelnemers aan het Groene Hart LAB zien: water-klimaat-bodemdaling, levensvatbare landbouw en verbinding tussen mens en natuur. In drie groepen zijn deze opgaven vertaald in een droom voor de toekomst. Van stijgende bodems, tot een volvet Groene Hart dieet en het gezond omgaan met het landschap. Hiermee gaat het Groene Hart LAB graag in een vervolg aan de slag.

Het Groene Hart LAB adopteert initiatieven om samen tot schaalvergroting van duurzame ontwikkelingen te komen (CO2 vrije landbouw, bodem, water en klimaat en bewustzijn/verbinding natuur-mens) of initiatieven die inspelen op het bewustzijn van en keuzes die mensen kunnen maken. Bent u een doener, betrokken bij of met het Groene Hart? Neem dan contact op via groenehartlab@gmail.com


Groene Hart LAB