Zoeken

Vrijkomende agrarische bebouwing

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart houdt de vinger aan de pols over Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Speelt dit landelijke probleem ook daadwerkelijk n het Groene Hart? Speelt het nu al of vooral in de toekomst, en om welke aantallen het gaat. Samen met de Provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland heeft de Stuurgroep opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aard en omvang van de VAB-opgave tot 2030.

Utrecht

Voor de provincie Utrecht is de aard en omvang van de opgave inmiddels in beeld. Tussen 2000 en 2015 is 28% van de agrarische bebouwing vrijgekomen en maar deels opnieuw ingevuld. Als deze trend doorzet, zullen tot 2030 nog circa 800 bedrijven stoppen (ca 1,3 mln m² pandoppervlakte). Dat is 31% van de aanwezige bedrijven in 2015. Klik hier voor meer informatie.

Noord- en Zuid-Holland

Het onderzoek in Noord- en Zuid-Holland is op dit moment nog in volle gang. Op dit moment vinden hiervoor de expertmeetings plaats, waar het onderzoeksteam van WER/Kadaster de data-analyse presenteert en met de deelnemers in gesprek gaat over oplossingsrichtingen. Eerste cijfers wijzen op een trend die vergelijkbaar is aan die in Utrecht. Naar verwachting zijn deze onderzoeken in juni gereed. In Utrecht wordt door de gebiedscommissies intussen met verschillende andere partijen samengewerkt aan gebiedsgerichte adviezen, gebaseerd op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Deze adviezen worden in juni opgeleverd.