Zoeken

Groene Hart gemeenten willen in gesprek over Het Perspectief

Groene Hart gemeenten zijn al veel bezig met de thema’s uit het Perspectief Groene Hart. Sommigen in een verkennend stadium, anderen zijn al bezig met een regionaal akkoord. Gemeenten willen graag in gesprek met de Stuurgroep, onder andere over de vraag hoe om te gaan met de energietransitie in het waardevolle landschap. Dit blijkt uit de analyse van de reacties op het Perspectief, die bij de Stuurgroep zijn binnengekomen in december 2017.

De Stuurgroep had hiertoe een brief verzonden naar alle Groene Hart gemeenten. Hierin werd gevraagd of het Perspectief Groene Hart besproken is binnen de gemeenten en welk beleid er wordt gevoerd op de vijf thema’s van het Perspectief, energietransitie, bodemdaling, economische ontwikkeling, mobiliteit en landschappelijke identiteit. Met een sluitingsdatum net voor de feestdagen was de Stuurgroep blij verrast met de binnengekomen reacties.

uitwerking van het Perspectief

Veel gemeenten en regio’s werken aan de thema’s van het Perspectief. Er is wel veel verschil in de uitwerking. Daar waar sommige gemeenten met een eerste verkenning bezig zijn, zijn anderen al bezig te komen tot een regionaal akkoord. Gemeenten willen graag in gesprek gaan met de Stuurgroep. Bijvoorbeeld over hoe de Stuurgroep meer ruimte kan bieden aan de energietransitie in het waardevolle landschap van het Groene Hart. Ook willen gemeenten de thema’s wonen en werken (anders dan de agrarische sector) meer betrekken bij de thema’s uit het Perspectief. Al met al staan de thema’s goed op de agenda en de seinen op groen. De Stuurgroep pakt de handschoen graag op en zal contact zoeken met regionale contactpersonen om de gesprekken te organiseren.


Is uw gemeente nog niet in de gelegenheid geweest om een reactie toe te sturen?
U kunt de brief en vragenlijst hieronder downloaden.

Uitwerking Perspectief Groene Hart (pdf, 81 kB)

Vragenlijst (doc, 149 kB)

De vragenlijst kan per email aan het Programmabureau Groene Hart worden gestuurd.

Perspectief Groene Hart 2040