Zoeken

Nieuwsbrief Februari 2020

header-nieuwsbrief-fris
Februari 2020

Willy de Zoete: de nieuwe voorzitter

Gedeputeerde Willy de Zoete

Willy de Zoete - gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland - stelt zich voor. Zij is de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart.

Lees het bericht

Een nieuwe koers Groene Hart samenwerking

Bestuurlijk Platform Groene Hart

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart wordt “Bestuurlijk Platform Groene Hart”! Onder deze naam zetten we nieuwe koers binnen de Groene Hart samenwerking.

Lees het bericht

Ontwerpend Onderzoek BW&L (doorwerking)

Bodem water en landgebruik

Het Ontwerpend Onderzoek Bodem, Water en Landgebruik en het Advies (Pleidooi) opgesteld op basis van dit onderzoek door de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit is in juli 2019 aangeboden aan de toenmalige Stuurgroep Groene Hart.

Lees het bericht

Ontwerpend Onderzoek Energietransitie

Energietransitie (Bron Sant en Co+FABRICations)

Dit voorjaar start het Ontwerpend Onderzoek Energietransitie in het Groene Hart. Het onderzoek is onderdeel van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en heeft als doel om een wenkend perspectief te ontwikkelen voor de energieopgave.

Lees het bericht

E.O. Wijers Prijsvraag

bron: Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur

In de eerste ronde van de E.O. Wijers Prijsvraag 2019-2020 werden er 41 inzendingen ontvangen. Per regio zijn drie teams geselecteerd voor de tweede ronde, zo ook in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Lees het bericht

Open brief oud-bestuurders

verstedelijking Groene Hart

Verschillende oud-bestuurders van provincies en waterschappen hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan de Provinciale Staten en Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie Groene Hart provincies. Zij zijn ongerust over de verstedelijking van het Groene Hart en de druk op de natuur- en landschapswaarden.

Lees het bericht

NOVI gebied Het Groene Hart?

novi

Naar verwachting wordt medio juni bekend welke NOVI gebieden er gekozen zijn. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft eerder al kenbaar gemaakt dat het Groene Hart een NOVI gebied is.

Lees het bericht

Nieuw bij het Coördinatiebureau

Anneke van Duin-Otto

Ik ben Anneke van Duin-Otto, sinds kort secretaris bij het coördinatiebureau. De kans om bij het coördinatiebureau aan de slag te gaan heb ik met beide handen aangegrepen. De veelzijdigheid van het gebied en de belangrijke en soms complexe zaken die in het Groene Hart spelen hebben mijn interesse.

Lees het bericht

Aan- en afmelden kunt u hier.
Heeft u pers gerelateerde vragen, dan kunt u terecht bij

programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl