Bestuurlijk Platform

Het Bestuurlijk Platform Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. In het Bestuurlijk Platform zijn de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) en maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

Adviesgroep Groene Hart

Het Bestuurlijk Platform wordt geadviseerd door de Adviesgroep Groene Hart

Bestuurlijk Platform

Organogram Bestuurlijk Platform

Organogram Bestuurlijk Platform

Coördinatiebureau

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk Platform. De medewerkers van het coördinatiebureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseren gesprekken, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het coördinatiebureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focus: identiteit, ruimtelijke kwaliteit, bodemdaling en recreatie.

Meer info

Agenderen, verbinden en aanjagen betekent samenwerken met andere partijen en gebruik maken van de informatie die beschikbaar is.

Kijk op de pagina documentatie voor o.a. de Monitor
Wilt u meer weten over opgaven in het Groene Hart kijk dan op de pagina onderzoeken en publicaties

Wilt u meer weten over de partners in en rond het Groene Hart, dan kunt u de betreffende websites vinden via het overzicht belangrijke spelers.