Zoeken

Adviesgroep Groene Hart

De Adviesgroep Groene Hart adviseert en ondersteunt het Bestuurlijk
Platform Groene Hart

Mw. Tanja Verbeeten (provincie Zuid-Holland) - voorzitter
Dhr. Jos Beumer (provincie Noord-Holland)
Dhr. Wietse Bruinsma (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
Dhr. Erik van Hoogstraten (provincie Utrecht)
Dhr. Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Dhr. Jeroen Mekenkamp (Platform Slappe Bodem)
Dhr. Chris  Rademaker (provincie Utrecht)
Mw. Marijke Ruitenbeek (Amstel, Gooi en Vecht)
Dhr. Eric Terlien (provincie Zuid-Holland)
Dhr. Sjoerd Veerman (Stichting Groene Hart)
Dhr. Arie Verhaar (regio Midden-Holland)
Mw. Patricia Fransçoise-Braaksma (Coördinatiebureau Groene Hart)
Mw. Anneke van Duin – Otto (Coördinatiebureau Groene Hart)