Zoeken

Bestuurlijk Platform Groene Hart

De Bestuurlijk Platform Groene Hart voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als geheel. Zij volgt de ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig. Agenderen, verbinden en aanjagen zijn daarbij de kernbegrippen. Samenwerking is de sleutel. Daar past een Bestuurlijk Platform bij waarin de verantwoordelijke overheden (waterschappen, provincies en gemeenten) vertegenwoordigd zijn én op persoonlijke uitnodiging ook ruimte is voor maatschappelijke vertegenwoordigers.

Missie

Het Bestuurlijk Platform richt zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het Groene Hart. Deze centrale missie is alleen te realiseren door samenwerking met alle partijen in en rond het Groene Hart.Het Bestuurlijk Platform kiest opnieuw voor een aanpak die uitgaat van het ondersteunen van initiatieven van partners in het gebied; ‘bottom-up’, daar waar de energie zit.

Samenwerking

Samen optrekken geeft een aanzienlijke meerwaarde. Resultaten van projecten zoals, Merk en Marketing, Waterrecreatie en Bodemdaling, tonen dat aan. Het Groene Hart als herkenbare entiteit, met samenhangende en unieke (ruimtelijke) kwaliteiten, moet belangstelling en investeringsvermogen losmaken.

Focus

Het Bestuurlijk Platform wil de komende periode met onverminderde ambitie werken aan een mooi en vitaal Groene Hart, en kiest daarbij de volgende focus op:

  • Groene Hart Identiteit
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Bodemdaling
  • Recreatie
  • Bestuurlijke organisatie


Samenstelling Bestuurlijk Platform

Willy de Zoete
Voorzitter vanHet Bestuurlijk Platform en Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Hanke Bruins Slot
Gedeputeerde Provincie Utrecht
Esther Rommel
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland
Christiaan van der Kamp
Burgemeester Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Joyce Langenacker
Burgemeester Ouderkerk a/d Amstel
Hilde Niezen
Wethouder Gemeente Gouda
Teunis Jacob Slob
Wethouder Gemeente Molenlanden
Gerrit Spelt
Wethouder Gemeente Lopik
Kees van Velzen

Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn
Bea de Buisonjé
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Sjaak Langeslag
Hoogheemraadschap van Rijnland
Chris Kalden
op persoonlijke titel