Zoeken

Onderzoek naar het faciliteren van herbestemming van agrarisch vastgoed in het Groene Hart (2015)

Het Programmabureau Groene Hart heeft onderzoek uit laten voeren naar de mate waarin herbestemming van agrarisch vastgoed wordt gefaciliteerd door de overheden in het Groene Hart.

De aanleiding voor dit onderzoek waren de berichten dat er tot 2030 een zeer grote hoeveelheid agrarisch vastgoed vrij zal komen in het Groene Hart. Pim Verhoef heeft in een afstudeeronderzoek voor de Universiteit Utrecht de rol van overheden bij herbestemming onderzocht. U kunt het volledige onderzoeksrapport “Herbestemming van agrarisch vastgoed: faciliteren?” (pdf, 2,3 MB) lezen.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen naar programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl.