Zoeken

Nieuw in het Groene Hart

In juni ben ik begonnen als Groene Hart coördinator bij het Programmabureau Groene Hart. Mijn naam is Patricia Fransçoise-Braaksma en ik ben zeer geïnteresseerd in het Nederlandse landschaps- en omgevingsbeleid. Het verbinden van mensen en initiatieven is naar mijn mening cruciaal voor een duurzamere en kwalitatief betere leefomgeving en dit vind ik leuk om te doen.

De afgelopen jaren werkte ik bij het ministerie van Economische Zaken aan het natuur- en landschapsbeleid en aan de omgevingsvisie. Daarnaast heb ik zeer recent een promotietraject afgerond. Mijn onderzoek is gericht het ontwikkelen van landschappelijk erfgoed door burgers.

Opgegroeid aan het randje van het Groene Hart (Gemeenschapspolder in Diemen) en afgestudeerd als historisch geograaf heb ik er veel zin in om nieuwe mensen te leren kennen om gezamenlijk te werken aan een mooi en vitaal Groene Hart. Tot ziens dus!


Patricia Braaksma