Zoeken

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit

Het Programmabureau Groene Hart heeft het Perspectief Groene Hart onder de aandacht gebracht op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht. Op 13 april kwamen hier verschillende Utrechtse partijen samen rond het thema ruimtelijke kwaliteit. In de ochtend waren er diverse excursies (‘omgevingswandelingen’), er was een lunchmarkt en in de middag een plenaire zoektocht naar ‘op weg naar kwaliteit van de leefomgeving’.

Het Programmabureau Groene Hart had een stand ingericht met informatie over het Perspectief Groene Hart. De ambities uit het Perspectief zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan met allerlei partijen in en om het Groene Hart en dat is ook deze middag gelukt. Want hoe kun je de openheid als kwaliteit versterken, terwijl er ook opgaven liggen op het gebied van bodemdaling, energietransitie en economie? Die vraag is samen met een aantal andere vragen aan de orde geweest. Het Perspectief Groene Hart leverde veel positieve reacties op. Zo was er een bezoeker uit het noordelijke deel van het Groene Hart zeer geïnteresseerd in de ambities rond bereikbaarheid: als er toch nagedacht wordt over de herstructurering van een weg, kijk dan meteen breder en pak de kansen die er liggen om ook op andere vlakken (bijvoorbeeld in recreatief opzicht) verbetering mogelijk te maken.

Bent u ook nieuwsgierig geworden naar het Perspectief?
Neem dan een kijkje op www.stuurgroepgroenehart.nl.


copyright Comic House