Zoeken

Terugblik op 2016

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart brengt elk jaar een jaarbericht uit waarin de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar worden benoemd.

Jaarbericht

Het jaarbericht is geen uitgebreid verslag van alle activiteiten van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Programmabureau Groene Hart, het schetst alleen een beeld van de rolinvulling van de Stuurgroep in 2016: agenderen, aanjagen, verbinden en monitoren.
Het volledige jaarbericht kunt u hier downloaden (pdf, 273 kB).

Perspectief Groene Hart

In 2016 heeft het Perspectief Groene Hart centraal gestaan in de activiteiten van de Stuurgroep. Hierin is getracht om mét de regio samen te komen tot gedeelde ambities. Het Perspectief Groene Hart geeft een meer inhoudelijke blik op de toekomst en de bijbehorende opgaven.

Groene Hart Monitor

Iedere twee jaar wordt een Groene Hart Monitor opgesteld waarin wordt gekeken naar de staat van het Groene Hart en recent is Groene Hart Monitor over 2016 verschenen. 
Gegevens uit de Groene Hart Monitor 2016 over de staat van het Groene Hart zijn bijvoorbeeld:
- het gaat goed met de toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart
- het aantal banen in de watersport nam toe waar er landelijk een daling is
- de totale economie van het Groene Hart groeit minder snel dan de gemiddelde groei in Nederland
- met weidevogels in het Groene Hart gaat het minder slecht dan in andere delen van het land.

Een deel van de gegevens uit de Groene Hart Monitor 2016 zijn gebruikt voor het Perspectief.


Perspectief Groene Hart 2040

Perspectief Groene Hart

Groene Hart Monitor 2016

Groene Hart Monitor 2016