Zoeken

Kernkwaliteiten van het Groene Hart

Hoe kunnen de kernkwaliteiten van het Groene Hart het beste worden versterkt, in de wetenschap dat er verschillende grote opgaven liggen? De Stichting Groene Hart, organisator van de Groene Hart Meeting, stelde die vraag op 13 mei in De Garenspinnerij in Gouda.

Sprekers

Voor het beantwoorden van die vraag waren drie sprekers uitgenodigd: Paul Roncken (onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de Provincie Utrecht), Hendrik Faber (InHolland) en Marc Soeterbroek (provincie Zuid-Holland). Aanleiding voor het stellen van die vraag was het verschijnen van het Perspectief Groene Hart, opgesteld door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart in samenwerking met veel verschillende partijen.

'Schijf van vijf'

Paul Roncken hield een inspirerend pleidooi voor een integrale aanpak op basis van een nieuwe ‘schijf van vijf’, inmiddels ook verschenen in zijn nieuwsbrief. Hendrik Faber nam de deelnemers mee in de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet van overheden, inwoners en ondernemers vraagt en hoe deze nieuwe manier van werken de kernkwaliteiten van het Groene Hart kan helpen versterken. Tot slot gaf Marc Soeterbroek een inkijkje in de verwachte vraag naar woningen in het Groene Hart. Conclusie: De vraag naar extra woningen daalt, want op termijn groeit de bevolkingsomvang in het Groene Hart niet meer.


De verhalen van de sprekers

Groene Hart Meeting