Zoeken

Perspectief Groene Hart: voer voor gesprek!

Mogelijk heeft u het al gehoord of gelezen: Begin mei is het Perspectief Groene Hart vastgesteld door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart. Het Perspectief is geschreven vanuit de gedachte dat de kwaliteiten van het Groene Hart alleen behouden kunnen blijven als er tegelijkertijd ruimte is voor een aantal noodzakelijke ontwikkelingen, zoals die op het gebied van energietransitie.

Ik ben er trots op dat veel verschillende partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Perspectief Groene Hart. Deze partijen – en ook partijen die nog niet betrokken zijn - wil ik van harte uitnodigen om mee te denken bij het vinden van de juiste vertaling in de praktijk. Daarmee wil ik maar zeggen: Het Perspectief is met het zetten van de laatste punt niet af.

Inhoudelijke discussie

Zelf heb ik hier en daar mijn oor al te luister gelegd en het Perspectief besproken in de Kerngroep Kracht van het Groene Hart. Dit is een groep niet-overheidspartijen die net als de Stuurgroep verbindingen legt tussen partijen die het Groene Hart op de juiste plek hebben zitten. Het Perspectief leverde daar een mooie inhoudelijke discussie op, en dat moet ook. Want natuurlijk zijn er dilemma’s die besproken moeten worden; het is nu al de dagelijkse praktijk dat gemeenten keuzes moeten maken over bijvoorbeeld de energievoorzieningen in het open landschap van het Groene Hart.

Voer het gesprek!

In de komende maanden willen wij als Stuurgroep het Perspectief in ieder geval benutten om gesprekken te voeren, de verschillende ambities concreet te maken en het vergezicht helpen vertalen in omgevingsbeleid. Alles vanuit de agenderende, aanjagende en verbindende rol die de Stuurgroep vervult. Aan u wil ik vragen om het Perspectief Groene Hart met veel partijen te bespreken. Het levert interessante discussies op en helpt in het denken over de toekomst. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart hoort graag uw reactie op het Perspectief en ideeën over de uitwerking ervan.

Christiaan van der Kamp
Burgemeester Bodegraven-Reeuwijk
Lid van de stuurgroep Groene Hart.


Perspectief Groene Hart

Perspectief Groene Hart
Christaan vd Kamp