Zoeken

In opmaat naar de Omgevingswet

Toen ik een half jaar geleden lid van de Stuurgroep werd, was het Perspectief Groene Hart 2040 een van de eerste onderwerpen waarover wij besloten. De focus van dit Perspectief op vijf thema’s en de denkbare ontwikkelroutes, zijn tot stand gekomen in participatie met mensen die in dit gebied actief zijn. Deze focus is waardevol en nuttig voor een meer gezamenlijke agendering met iedereen die, op eigen wijze, actief betrokken is bij de toekomst van het Groene Hart.

Nieuwe werkwijze

Met dit Perspectief onder de arm, gaat de Stuurgroep in gesprek met de grote steden en het Rijk, op zoek naar gezamenlijke doelen en belangen. Daarbij is het onze wens dat de verschillende overheden beleid voeren dat bij elkaar aansluit. Om deze reden hebben we de gezamenlijke denklijnen ook voorgelegd aan de besturen van de overheden die wij vertegenwoordigen. We hebben hen gevraagd te bekijken of dit een bruikbare ‘bouwsteen’ is voor het enorme bouwwerk waar we allemaal aan werken: nieuw integraal omgevingsbeleid, volgens de Omgevingswet (2021). De participatieve manier van werken in aanloop naar het Perspectief Groene Hart 2040 past heel goed bij de werkwijze die deze nieuwe wet met zich meebrengt.

Bij bespreking van het Perspectief door de Staten van de drie samenwerkende provincies viel op hoe betrokken zij (willen) zijn bij de toekomstige ontwikkelingen in het Groene Hart. Er waren complimenten voor het Perspectief, maar ook vragen over de integraliteit van de thema's en het ambitieniveau. Het was goed hier verder op door te praten: welke afwegingsruimte heeft een bestuur na aanvaarding van een ‘bouwsteen’? En hoe gaan we eigenlijk om met alle ‘bouwstenen’ die we krijgen aangereikt komende jaren? Ook andere overheden en maatschappelijke organisaties hebben gereageerd op het Perspectief Groene Hart 2040, dat nadrukkelijk over de schaduw van het huidige beleid heen springt, de toekomst in. Wij hopen dat dit inspirerend werkt.

Wij als Stuurgroep Groene Hart pakken met enthousiasme onze agenderende, aanjagende en verbindende rol in het Groene Hart!

Mirjam Maasdam
Lid Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Gedeputeerde provincie Utrecht
Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven en Omgevingsvisie


alles over de omgevingswet

omgevingswet.nl
Mirjam Maasdam