Zoeken

Bij de invoering van de nieuwe omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van een regio als het Groene Hart, zullen deze visies op elkaar afgestemd moeten zijn. Daarom heeft Stuurgroep Nationaal landschap Groene Hart alle partijen uitgenodigd om tot één gedeelde visie te komen: Perspectief Groene Hart. Dit moet geen gebod en verbod stuk worden, maar een stuk dat dient als gids naar de toekomst.

Landschap en identiteit

Copyright Beeldleveranciers

Bereikbaarheid

Copyright Beeldleveranciers
Perspectief-thema-1

Perspectief Groene Hart

Werken aan een gedeelde visie gebeurt in grote gemeenschappelijke werkplaatsen. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door een groep specialisten in thematische werkplaatsen: Landschap en Identiteit, Bodemdaling, Bereikbaarheid, Economie en Energietransitie.

Economie

Copyright Beeldleveranciers

Verslag Groene Hart 2.0

Naar de eerste grote bijeenkomst over de toekomst van het Groene Hart kwamen zo'n 115 mensen. Zij werkten intensief aan een toekomstvisie op de grote opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte binnen het Groene Hart. Meer weten kijk naar het sfeerverslag, de presentaties en de foto's van deze dag.

De volgende grote bijeenkomst is op 9 maart.

Bodemdaling

Copyright Beeldleveranciers

Energietransitie

Copyright Beeldleveranciers