Zoeken

Bij de invoering van de nieuwe omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van een regio als het Groene Hart, zullen deze visies op elkaar afgestemd moeten zijn. Daarom heeft Stuurgroep Nationaal landschap Groene Hart alle partijen uitgenodigd om tot één gedeelde visie te komen: Perspectief Groene Hart. Dit moet geen gebod en verbod stuk worden, maar een stuk dat dient als gids naar de toekomst.

Landschap en identiteit

copyright Beeldleveranciers

Bereikbaarheid

copyright Beeldleveranciers

Toekomstbeeld Groene Hart

perspectief-thema-1

Perspectief Groene Hart

Het essay ‘Vergezicht Groene Hart’ vormt samen met  de uitkomsten uit het participatieproces van najaar 2016 tot voorjaar 2017 de basis voor het Perspectief en geeft een vergezicht op het Groene Hart rond 2040.

Economie

copyright Beeldleveranciers

Verslagen Groene Hart 2.0

Perspectief Groene Hart is ontwikkeld met partijen uit het veld. Samen is aan een gedeelde visie gewerkt op de grote opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte binnen het Groene Hart. In twee grote bijeenkomsten zijn de opbrengsten getoetst. Meer weten? Kijk naar het sfeerverslag en de foto's van deze dagen.

Bodemdaling

copyright Beeldleveranciers

Energietransitie

copyright Beeldleveranciers