Waarom het Perspectief?

Bij de invoering van de Omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van het Groene Hart is het slim om de omgevingsvisies van gemeenten en provincies op elkaar af te stemmen. Daarom heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart samen met verschillende partijen één gedeelde set ambities ontwikkeld: het Perspectief Groene Hart.

Landschap en identiteit

copyright Beeldleveranciers

Bereikbaarheid

copyright Beeldleveranciers

Het Groene Hart in 2040

perspectief-thema-1

Perspectief Groene Hart

Het essay ‘Vergezicht Groene Hart’ vormt samen met  de uitkomsten uit het participatieproces van najaar 2016 tot voorjaar 2017 de basis voor het Perspectief en geeft een vergezicht op het Groene Hart rond 2040.

Economie

copyright Beeldleveranciers

Totstandkoming en vervolg

Het Perspectief Groene Hart is ontwikkeld met verschillende partijen uit en rondom het Groene Hart. Samen is gewerkt aan het formuleren van gedeelde ambities voor het Groene Hart. Vijf belangrijke thema’s zijn aan de orde geweest en voor elk thema zijn aparte gesprekken gevoerd, gevolgd door grotere bijeenkomsten waarin de opbrengsten zijn getoetst.
En nu verder!

Bodemdaling

copyright Beeldleveranciers

Energietransitie

copyright Beeldleveranciers