Waarom het Perspectief?

Bij de invoering van de Omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van het Groene Hart is het slim om de omgevingsvisies van gemeenten en provincies op elkaar af te stemmen. Daarom heeft de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart samen met verschillende partijen één gedeelde set ambities ontwikkeld: het Perspectief Groene Hart.

Landschap en identiteit

copyright Beeldleveranciers

Bereikbaarheid

copyright Beeldleveranciers

Energietransitie

copyright Beeldleveranciers

Bodemdaling

copyright Beeldleveranciers