Midden in de Randstad omringd door stedelijk gebied ligt het Nationaal Landschap Groene Hart. Een overwegend landelijk gebied met weilanden, eeuwenoude verkavelingspatronen en prachtige vestingsteden. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd, waardoor eigentijdse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Drie provincies, vijf waterschappen en veertig gemeenten besturen dit gebied. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zorgt voor een samenhangende ontwikkeling van het gebied als geheel.

Perspectief Groene Hart 2040

Bij de invoering van de Omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van het Groene Hart is het slim om de omgevingsvisies van gemeenten en provincies op elkaar af te stemmen. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft samen met verschillende partijen een visie ontwikkeld: het Perspectief Groene Hart.

Bodemdaling

Energietransitie

Economie

Landschap en identiteit

Bereikbaarheid

Achtergrondinformatie