Zoeken

1e Bijeenkomst Economie

Op donderdag 29 september vond de eerste themabijeenkomst Economie plaats. Bij aanvang konden de deelnemers geld inzetten op verschillende ontwikkelingen. Zij zetten vooral in op: circulaire economie, watersport en nieuwe landbouwproducten.

Dynamiek en werkgelegenheid

Het Groene Hart is een economisch vitaal gebied, met veel dynamiek en veel werkgelegenheid. Als we daarin niet blijven investeren, gaat de leefbaarheid en levendigheid van het gebied achteruit, ook de leefbaarheid in de kernen. Bedrijvigheid binnen het gebied is van belang voor het vasthouden van bewoners en om de jeugd na de studie weer te verleiden terug te keren naar hun geboortegrond. Uiteindelijk draagt dat bij aan het draagvlak voor de voorzieningen in de kernen.

Copyright Beeldleveranciers

De logistieke sector is kansrijk

Let bij de versterking van de economie op de bereikbaarheid en gebruikte modaliteiten van locaties. Denk aan het realiseren van hubs en overstappunten, om daarmee de verkeerscongestie te beperken. Kijk vooral tevoren waar er nog ruimte is. De A15 zit qua capaciteit aan zijn taks, daar zouden dus geen nieuwe logistieke bedrijven meer bij kunnen, maar de A27 daarentegen biedt weldegelijk nog kansen. De logistieke sector is kansrijk door de centrale ligging en goede bereikbaarheid. Vooral steeds kansrijker als Nederland haar rol gaat pakken en invullen van draaischijf van Europa. Echter dient men op te passen dat niet tot extra belasting leidt van de kwetsbare smalle wegen, dus graag op de goede plek.

Copyright Beeldleveranciers

Biobased en circulair

Kan het Groene Hart de voedelschuur van de Randstad worden? Door meer te investeren in andere gewassen kan dit beeld wellicht worden nagestreefd. Daarbij is van belang steeds meer biobased en circulair te ontwikkelen en ondernemen. Nieuwe teelten kunnen worden ontwikkeld en toegepast in de agrarische sector. Hierdoor zal meer klimaatadaptief grondgebruik ontstaan. De kennis hierover kan ook weer als exportproduct worden vermarkt. Gezondheid, ook in combinatie met wonen, kan daarnaast een belangrijke economische factor worden. Recent onderzoek laat zien dat dit een kansrijke sector is.

Web Groene-Hart-2-CF-13

Zonering voorkomt verrommeling

Door een goede zonering tussen ‘stille’ en ‘drukke’ functies wordt het kind niet met het badwater weggegooid. Let bijvoorbeeld op strijdigheid tussen functies: windmolens kunnen hinderlijk zijn voor recreatieve functies. Het Groene hart mag geen vergaarbak worden van allerlei functies, wat verrommeling betekent. Stedelijk en toerist moet weten wat er te doen is, bepaalde doelgroepen zijn steeds op zoek naar iets nieuws en afwisseling en naar samengestelde pakketten, hierop inspelen en aanbieden. De overheid is dé partij die de koppelingen tussen initiatiefnemers op gang kan brengen.

Copyright Beeldleveranciers

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de eerste themabijeenkomst? Download dan het verslag (pdf, 212 kB). Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart tijdens de eerste themabijeenkomst Economie. Copyright ligt bij de Beeldleveranciers