Zoeken

1e Bijeenkomst Energietransitie

Op donderdag 29 september vond de eerste themabijeenkomst Energietransitie plaats. Bij aanvang konden de deelnemers geld inzetten op verschillende ontwikkelingen. Er is grote verdeeldheid, verhoog lokaal geproduceerde biomassa, plaats meer windmolens, meer zonnepanelen, beperk het energiegebruik. Verder zal er veel aandacht besteed moeten worden aan acceptatie van nieuwe waarden en nieuwe gebruik van het landschap.

Breng de energievraag duidelijke in beeld

Als het Groene Hart een energieneutrale regio wil worden, is meer nodig dan de huidige optelsom van vele initiatieven. Hiervoor zijn ingrijpende keuzes noodzakelijk die drastische invloed kunnen hebben op het aanzien van het Groene Hart.Om dit besef te laten groeien is het noodzakelijk dat de opgave meer en beter in beeld wordt gebracht. Wat is er nu daadwerkelijk nodig om in de eigen energievoorziening te kunnen voorzien? Verkenningen zoals recent in de regio Leiden laten zien dat het een enorme opgave is om volledig in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien.

Copyright Beeldleveranciers

Je hebt ruimte nodig om verandering te weeg te brengen

Alleen grootschalige, planmatig opgezette initiatieven zijn rendabel. Ook voor het transport van de energie is de onderliggende infrastructuur en de mogelijkheden voor netaansluiting (energie-grid) van belang. Waar kunnen echt geen voorzieningen voor energieopwekking gerealiseerd worden. Wettelijke belemmeringen en milieubelemmeringen zijn niet altijd absoluut. Door bijvoorbeeld te kijken naar de natuurdoeltypen en – soorten zijn er binnen de natuurwetgeving mogelijkheden. Van belang is in ieder geval dat de kernwaarden en -kwaliteiten van het Groene Hart in beeld worden gebracht. Vervolgens de vraag stellen of de functie van een gebied aangetast wordt door het toevoegen van de functie energieopwekking.

Copyright Beeldleveranciers

Zorg dat nieuwe elementen die structuur van het landschap versterken

Voor alle soorten van nieuwe energie geldt dat deze nieuw zijn in het landschap. Gedacht zou kunnen worden deze als kunstobjecten te ontwikkelen. Ook kunnen bepaalde landschapselementen of cultuurhistorische structuren worden benadrukt, zoals de waterlinies en innundatiegebieden. Zonnevelden kunnen eveneens worden ingepast in het landschap. Voorbeelden hiervan zijn drijvende zonnevelden of zonnepanelen langs snelwegen. Er zal op zoek moeten worden gegaan naar nieuwe (en onvermoede) kwaliteiten in en van het Groene Hart. Door een innovatieve nieuwe energievoorziening kan de zo gewenste en gekoesterde openheid op verschillende manieren worden versterkt. Daarbij moeten we ons beseffen dat het beeld dat mensen mooi of acceptabel vinden door de jaren verandert!

Copyright Beeldleveranciers

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de eerste themabijeenkomst? Download dan het verslag (pdf, 208 kB) Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart tijdens de eerste themabijeenkomst Energietransitie. Copyright ligt bij de Beeldleveranciers


werkplaats energietransitie

Verslag themawerkplaats