Programmabureau

Het programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep. De medewerkers van het programmabureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door de Stuurgroep aangegeven focus.

U kunt ons mailen op programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl of een van onze medewerkers benaderen.

Patricia Braaksma Anneke van Duin-Otto

Patricia Fransçoise-Braaksma                                   
Groene Hart coördinator

T: 06 3882 5322
Email Patricia

Anneke van Duin-Otto                                       
Allround projectmedewerker Groene Hart

T: 06 5276 9758
Email Anneke