Zoeken

Programmabureau

PBGH collage-nieuwe

Het programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep. De medewerkers van het programmabureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door de Stuurgroep aangegeven focus.

  • Patricia Fransçoise-Braaksma,  Groene Hart coördinator, 06 38 82 53 22
  • Marlies Feringa, Groene Hart coördinator
    (Marlies is met verlof tot medio september en wordt vervangen door:
    Stefan Ruizendaal,  06 12 18 94 12)
  • Marja van Buuren, communicatieadviseur  06 52 76 94 68
  • Saskia Betel, medewerker secretariaat  06 21 12 47 19 |
  • Rosella Oetomo, medewerker financiën 06 52 76 95 84