Programmabureau

Het programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep. De medewerkers van het programmabureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door de Stuurgroep aangegeven focus.

U kunt ons mailen op programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl of direct een van onze coördinatoren benaderen.

Patricia Braaksma Marlies Feringa

Patricia Fransçoise-Braaksma
Groene Hart coördinator
T: 06-3882 5322
M: patricia.braaksma@stuurgroepgroenehart.nl

Marlies Feringa
Groene Hart coördinator
T: 06-3305 5145
M: marlies.feringa@stuurgroepgroenehart.nl