Zoeken

Programmabureau

Programmabureau 2017

Het programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van de Stuurgroep. De medewerkers van het programmabureau ondersteunen de projecten waar nodig. Zij organiseert gesprekken, werkgroepen, kwaliteitsateliers, versnellingskamers, conferenties en andere bijeenkomsten. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, met name op de door de Stuurgroep aangegeven focus.

 • Marjolein Friele,  programmacoördinator, 06-527 697 03
 • Marlies Feringa, programmacoördinator
  (Marlies is met verlof tot medio april en wordt vervangen door:
  Stefan Ruizendaal,  06 12 18 94 12)
 • Suzanne Groenbos, communicatieadviseur  06 21 26 04 71
 • Saskia Betel, medewerker secretariaat  06 21 12 47 19 |
 • Rosella Oetomo, medewerker financiën
  (Rosella is met verlof; wordt vervangen door Clemens Berens, 06 52 76 97 63)