Zoeken

sfeerverslag groene hart 2.0

aanloop2

Maandag 7 november 2016 waren 115 mensen actief op de eerste Gemeenschappelijke werkplaats Perspectief Groene Hart. Zij spraken over de toekomstige opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte binnen het Groene Hart. Het deelnemersveld was divers: medewerkers en bestuurders van natuur & milieuorganisaties, kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, provincies, agrariërs en recreatieondernemers namen enthousiast deel aan het interactieve programma.

Nieuwe omgevingswet biedt kansen voor het Groene HartWelkom

Bart Krol gedeputeerde van de Provincie Utrecht heette de mensen welkom namens de Stuurgroep. Voor hij op de dag zelf inging, herdacht Krol eerst Stuurgroeplid Talsma. TjeerdTalsma, gedeputeerde van Noord-Holland is begin november na een korte ziekte periodeoverleden. Na de woorden van Krol en een moment stilte ging het vizier weer op de toekomst: Groene Hart 2.0. De toekomstige Omgevingswet vraagt om een integrale visie op het gebied, een visie die is opgesteld in samenspraak met alle partijen. Een kans voor het Groene Hart om de energie in het gebied te bundelen, samen te werken aan de toekomst. Daarom heeft de Stuurgroep het initiatief genomen tot het Perspectief Groene Hart. Wat zou in elke omgevingsvisie van een gemeente of provincie in het Groene Hart terug moeten komen? Welke opgaven liggen er?

Perspectief Groene Hart is pionieren

pitch

De gemeenschappelijke werkplaats van 7 november is voorbereid door vijf groepen specialisten op de thema's Bereikbaarheid, Bodemdaling, Economie, Energietransitie en Landschap&Identiteit. Eén specialist per thema geeft een terugkoppeling. In een pittige pitch vertelt de spreker wat hij/zij de belangrijkste issues vond tijdens die voorbereidingen. Komt er een nationale strategie Bodemdaling? Gaat het landschap onherroepelijk veranderen als ook het Groene Hart klimaatneutraal wordt? Voor de deelnemers daarmee aan het werk konden, bepleitte Hans Leeflang een leidende rol van bewoners en ondernemers uit het Groene Hart en de hele Randstad. Werk de urgente stippen aan de horizon uit en kom in actie: inspireer, durf, doe, experimenteer, houdt Leeflang het publiek voor. Om mee te werken aan een Groene Hart als Nationaal Park van wereldfaam roept hij op om te starten met een Groene Hart lab.

Hans Leeflang roept op tot Groene Hart Lab

Themamarkt] Op de themamarkt komen  de deelnemers zelf in actie. Op grote borden staan stellingen uit de voorbereidende themabijeenkomsten. De deelnemers gaan meteen in gesprek, belangrijke suggesties of vragen worden op post-its, kaarten en borden vastgelegd. Terug in de plenaire zaal deelt Adri Bom voorzitter van de Stuurgroep haar indruk. Zij is blij met de actieve inzet van de deelnemers en benadrukt het belang van samenwerken en een gemeenschappelijke visie. De volgende ronde gaan de deelnemers in gesprek over de uitwerking van de vijf thema's in deelgebieden van het Groene Hart. Waar gaat het schuren bij de ontwikkeling van alle vijf de thema's in een gebied? Maar eerst zijn er nog twee sprekers op twee majeure onderwerpen voor de komende decennia: circulaire economie en bodemdaling.

Veranderende samenleving vraagt om andere manier van samenwerken

botsende belangenMarjon van Opijnen, docent op Nyenrode en mede-oprichter van Leaders for Economic Change gaat in op de veranderende verhoudingen in de samenleving. We worden geconfronteerd met complexe vraagstukken dat vraagt een andere manier van denken, besluitvorming en samenwerking. Een van die complexe vraagstukken waarmee het Groene Hart wordt geconfronteerd is bodemdaling. Na jaren van onderzoek is het nu tijd om in beweging te komen, volgens Bert de Groot, hoogheemraad &agrariër. Het is maatwerk, maar als de gebruiker een toekomstperspectief ziet, en overheid én gebruikers samen aan de slag gaan, kunnen daadwerkelijke stappen worden gezet. Met deze inspirerende woorden gaan de deelnemers naar het Gebiedsplein, waar de partijen uit een gebied rond de tafel zitten en met elkaar in gesprek gaan. Chris Kalden, lid van de Stuurgroep op persoonlijke titel, sluit de middag af. Op deze eerste Gemeenschappelijke Werkplaats is veel opgehaald, opgaven, meningen en mogelijke oplossingen gaan nog alle kanten op. De komende maanden zal daar focus in moeten komen. Kalden dankt iedereen voor zijn inzet en ziet de deelnemers graag terug in 2017.

Brede oogst van de dag vraagt nog om focus

Gebiedscafe


Opbrengst Werkplaats

De deelnemers aan de Gemeenschappelijke Werkplaats hebben belangrijke input geleverd voor het Perspectief Groene Hart. Het was een intensieve middag met de nodige Informatie-uitwisseling en soms stevige discussies. Tijdens de twee interactieve rondes hebben de deelnemers op 15 informatiepanelen en 20 A-1 kaarten hun inbreng meegegeven.

inbreng gebiedsplein

De werkgroep Perspectief Groene Hart verwerkt deze input samen met de input van de Thematische Werkplaatsen. Eind december wordt een 25% versie van het Perspectief opgeleverd. In de derde week van januari werkt de Thematische Werkplaats verder aan deze versie. Op 9 maart is de volgende Gemeenschappelijke Werkplaats waar met een 90% versie wordt gewerkt.

Presentaties van de sprekers

Tijdens Groene Hart 2.0 zijn 5 pitches gegeven op de onderwerpen van Perspectief. Hier vindt u de essentie van hun pitch (pdf, 6,6 MB) en de slides van hun powerpoints.

Via onderstaande links komt u bij de volgende presentaties:

Meer foto's

Tijdens de Gemeenschappelijk Werkplaats heeft Fleur Wiersma  een fotografische impressie gemaakt. Wilt u de hiernaast staande foto's in groter formaat zien of bent u nieuwsgierig naar de andere foto's?  Klik dan op onderstaand fotoalbum.

Groene Hart Lab

Ondernemers, inwoners en ander belanghebbende die met innovatieve ideeën aan de slag willen in het Groene Hart moeten ruimte krijgen om te experimenteren en elkaar te inspireren. Een aantal aanwezigen sloten zich meteen aan bij het ter plaatse opgerichte Groene Hart Lab. Zij zijn inmiddels bezig met het organiseren van de community en een eerste bijeenkomst. Wilt u actief worden in dit Groene Hart Lab stuur dan mailtje naar Programmabureau Groene Hart