Zoeken

Aan dit onderdeel van de website wordt gewerkt.

bestuurlijk duo

Eind januari 2016 verwachten we u verder te informeren.

Download

Thema: Kansen voor Recreatie en Toerisme

Over het vergroten van de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan.

Toekomstperspectief. De Stuurgroep ziet de toekomst van het Nationaal Landschap Groene Hart op recreatief gebied als volgt: een aantrekkelijk metropolitaan landschap dat intensief gebruikt wordt door de ruim zeven miljoen recreanten en toeristen uit de Randstad. Er liggen uitstekende wandel-, fiets- en vaarnetwerken. De verbindingen met de grote steden zijn geoptimaliseerd. Het aanbod aan voorzieningen is het gehele jaar interessant, gevarieerd en concurrerend. Duurzaamheid staat centraal bij ontwikkeling. Binnen dit kader krijgen initiatiefnemers de kans om publiekstrekkers te ontwikkelen. In toenemende mate is het mogelijk meerdere dagen in het Groene Hart te verblijven.

Kernproject: Waterrecreatie

waterrecreatie

10 projecten zijn in uitvoering

Kernproject: Groene Hart Promotie

Groene hart promotie

Een groep van 21 gemeenten in het Groene Hart vormt vanaf de zomer van 2013 de drijvende kracht achter de Groene Hart Promotie. Daarmee nemen zij het stokje over van de provincies die de Groene Hart promotie in de afgelopen vier jaar zelfstandig op de kaart hebben gezet.

Kernproject: Ontwikkeling Oude Rijn

Oude Rijn

De Oude Rijn tussen Katwijk en Utrecht is niet alleen vaarverbinding maar ook de grens van het Romeinse Rijk. Er liggen veel kansen om dit gebied te ontwikkelen

Kernproject: Ontwikkelingskansenkaart

fietsers

De Stuurgroep stelt zich tot doel om samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden een ontwikkelingskansenkaart op te stellen.