Kernproject: Waterrecreatie

De Stuurgroep neemt met haar kernproject waterrecreatie de regierol op zich. Alle lopende initiatieven worden in samenhang bezien en aangejaagd. Het project is er op gericht om de bestuurlijke knelpunten op te lossen en tegelijkertijd het initiatief bij partijen in het gebied te laten.

Het programma waterrecreatie in het Groene Hart is in uitvoering. Aan de volgende 10 projecten wordt gewerkt. Klik op het project voor meer informatie en de contacpersoon.

1. Stad Land verbindingen

2. Oversteekbaarheid ARK

3. Kwaliteit recreatieve vaarwegen

4. Afstemming brug- en sluisregimes

5. Sloepenroutes en knooppuntsystemen

6. Kaarten, gidsen en App's

7. Kanovaren

8. Water TOP's en transferia

9. Vaararrangementen

10. Aanlegvoorzieningen en havens

Planning
2013-2015 voortzetting van het project volgens het uitvoeringsprogramma Waterrecreatie