Zoeken

Kernproject: Hollandse Oude Rijn en Omgeving

De Oude Rijn tussen Katwijk en Utrecht is niet alleen een vaarverbinding maar ook de grens van het Romeinse Rijk. Er liggen veel kansen om dit gebied te ontwikkelen: vaarverbindingen met het Utrechts-Hollands Plassengebied en de Hollandse IJssel, de ontwikkeling van jachthavens, fiets- en wandelroutes, het benutten van de cultuurhistorie en het creëren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Doel van dit project is het aanbrengen van samenhang in nieuwe en bestaande recreatieve ontwikkelingen in gebieden direct aan of verbonden met de Oude Rijn. Betrokken partijen zijn ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de zone rond de Oude Rijn.

Planning
2013: uitwerken programmaplan
2014-2015: uitvoering programmaplan