Zoeken

Kernproject: Ontwikkelingskansenkaart

De Stuurgroep stelt zich tot doel om samen met maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden een ontwikkelingskansenkaart op te stellen.

Er wordt een digitaal routeportaal ontwikkeld voor het Groene Hart, met bestaande routes en aanpalende voorzieningen voor fietsen, wandelen én varen. Dit is naar verwachting in het najaar 2014 beschikbaar.

Het kernproject ontwikkelingskansenkaart moet zorgen voor:

  • Goed en gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen dat recreanten weten te vinden;
  • Versterking van de gastvrijheidseconomie;
  • Duidelijkheid bieden voor initiatiefnemers in het veld van recreatie en toerisme waar kansen liggen voor ontwikkelingen.

Om dit te bevorderen wil de stuurgroep een platform starten zodat een gesprek ontstaat tussen ondernemers en initiatiefnemers onderling en samen met overheden. Tegen welk type knelpunten lopen ondernemers aan? Wat kan helpen om nieuwe initiatieven voor recreatie en toerisme te stimuleren? Vanuit welk belang leggen overheden beperkingen op? De insteek is om dit per deelgebied te bekijken, waarbij we willen starten in het noordelijk deel van het Groene Hart.

Bent u ondernemer/initiatiefnemer in het noorden van het Groene Hart en wilt u graag hierover meepraten? Dan kunt u contact opnemen met Marjolein Friele, marjolein.friele@stuurgroepgroenehart.nl of 06-52769703.


Planning
2013: uitwerking project
2014: opstellen ontwikkelingskansenkaart
2015: monitoring