Zoeken

Aan dit onderdeel van de website wordt gewerkt.

Bestuurlijk duo

Wij verwachten u eind januari 2016 verder te informeren.

Thema: Ontwikkelen met Groene Hartkwaliteit

Over het ontwikkelen van het Groene Hart als woon- en werkgebied met unieke landschappelijke kwaliteiten

Toekomstperspectief. Het Groene Hart kent een eigen vitaliteit en kracht en kent ook een grote verscheidenheid. Leidend bij de gezamenlijke ontwikkeling is de toevoeging van Groene Hartkwaliteit. Met Groene Hart kwaliteit bedoelt de Stuurgroep: het duurzaam verenigen van de hoge kwaliteit van het landschap met een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De kwaliteit van het landschap wordt daarbij afgemeten aan haar kernkwaliteiten: landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid en rust & stilte. Het Groene Hart ontwikkelt zich in de visie van de Stuurgroep als de rijk geschakeerde en zeer gewaardeerde tegenhanger van het stedelijk deel van de Randstad. Een waardig Groen(e) Hart.

Kernproject: Kwaliteitsinstrumenten

fotos_freek_mayenburg_244

De Stuurgroep hecht aan een breed gedragen instrumentarium voor de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart. In de afgelopen jaren zijn daarvoor de volgende instrumenten beschikbaar gekomen:

Kernproject: Groenstructuur met Groene Hartkwaliteit

Groenstructuur

Specifiek voor het Groene Hart is het regionale karakter en unieke identiteit van de provincie-overstijgende landschapstypen, natuurdoelen en sectorale functies.

Kernproject: Versterking bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Bestaande bedrijvigheid, waaronder veel MKB-bedrijven, zijn de kurk waarop de economie in moeilijkere tijden overleeft.