Zoeken

Kernproject: Van oude bedrijventerreinen naar nieuwe werkterreinen

Bestaande bedrijvigheid, waaronder veel MKB-bedrijven, zijn de kurk waarop de economie in moeilijkere tijden overleeft. Versterking van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en toekomstwaarde van bestaande bedrijventerreinen, werkt waardeverhogend.

Doel van dit project is het selecteren en actief ondersteunen van minimaal twee projecten die aansluiten op deze ambitie.

Planning
2013: selectie van projecten
2013-2015: verlenen van bestuurlijke en procesmatige steun