Toekomstperspectief

Het Groene Hart kent een eigen vitaliteit en kracht en kent ook een grote verscheidenheid. Leidend bij de gezamenlijke ontwikkeling is de toevoeging van Groene Hartkwaliteit. Met Groene Hart kwaliteit bedoelt de Stuurgroep: het duurzaam verenigen van de hoge kwaliteit van het landschap met een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De kwaliteit van het landschap wordt daarbij afgemeten aan haar kernkwaliteiten: landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid en rust & stilte. Het Groene Hart ontwikkelt zich in de visie van de Stuurgroep als de rijk geschakeerde en zeer gewaardeerde tegenhanger van het stedelijk deel van de Randstad. Een waardig Groen(e) Hart.