Zoeken

Kernproject: Ruimte voor innovatie

Innovaties lopen haast per definitie tegen wet- en regelgeving aan. Doel van dit project is het stimuleren van innovatie in het veenweidengebied door afspraken te maken over versnelde procedures voor experimenten met innovaties die bijdragen aan duurzaamheid in het veenweidengebied.

In eerste instantie ligt de focus op het sluiten van een ‘deal' voor het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. In een projectgroep werken VIC, gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en het Programmabureau Groene Hart samen met de insteek om te komen tot afspraken over versnelde procedures voor experimenten bij het Kennistransfer Centrum (KTC), de thuisbasis van het VIC. Onderdeel van de aanpak is een stakeholderanalyse die mogelijk nog kan leiden tot verbreding van de projectgroep. Ook wordt bezien of toepassing breder mogelijk is dan alleen voor de locatie van het KTC. Het streven is om in 2015 tot een akkoord te komen over de benodigde procedures. In 2015 heeft stagiaire Diederik den Houting, in opdracht van het programmabureau, onderzocht wat de mogelijkheden zijn van de crisis- en herstelwet en green deals voor een snellere uitvoering van experimenten. Kijk hier voor meer informatie.

Planning

2015: akkoord over versnelde procedures voor het uitvoeren van experimenten bij het VIC