Zoeken

1e Bijeenkomst Bereikbaarheid

Op donderdag 29 september vond de eerste themabijeenkomst Bereikbaarheid plaats. Bij aanvang konden de deelnemers geld inzetten op verschillende ontwikkelingen. Zij zetten vooral in op: 'verkeer meer/beter bundelen' en 'verkeersstromen scheiden'. Een enkeling hield zijn geld liever op zak omdat de voorgestelde fysieke verkeersoplossingen geen perspectief bieden

Het probleem is nog niet groot genoeg

De bewoners binnen het Groene Hart hebben last van te zwaar verkeer op de te smalle wegen. Door de slappe ondergrond worden de trillingen ook in gebouwen gevoeld, waardoor schade kan ontstaan. Recreanten (met name de fietsers, al of niet elektrisch) maken gebruik van dezelfde wegen als de auto’s, het vrachtverkeer en het landbouwverkeer, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Knelpunten in de verkeersveiligheid liggen verspreid door het Groene Hart. Er zijn vele lokale knelpunten maar op één bepaalde plek gebeuren niet genoeg (bijna) ongevallen. De individuele knelpunten komen daarmee niet op de zogenaamde 'blackspots'. Maar als je alle lokale knelpunten optelt dat is er wel degelijk een urgent probleem.Copyright Beeldleveranciers

Kan nieuwe technologie en ICT een oplossing bieden?

Aangeraden wordt om te investeren in ICT en technologie in plaats van in meer asfalt. Reizigers zouden dan kunnen worden bewogen om op andere tijdstippen te reizen, andere routes te nemen of met andere vervoersmiddelen te reizen. Ook in het vrachtverkeer is winst te halen door betere afstemming. In een plaats als Boskoop bijvoorbeeld rijden vrachtwagens af en aan. Deze stroom kan aanzienlijk verminderd worden als vrachten worden afgestemd zodat alleen volle wagens het dorp ingaan. Daarnaast zal ICT en technologie kunnen bijdragen aan minder mobiliteit (thuiswerken in combinatie met automatisering en informatisering). Ook door nieuwe transportmiddelen en vervoerswijzen kan de individuele mobiliteitsbehoefte op termijn verminderen.

Copyright Beeldleveranciers

Een infarct voor het Groene Hart? Dotteren of een bypass aanleggen

Een deel van het probleem wordt veroorzaakt door de versnippering binnen de agrarische sector. Bij grotere aaneengesloten bedrijfskavels is een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk, waarbij boeren niet meer over de weg tussen de verschillende delen van hun grond hoeven te pendelen. Functiemenging, diversiteit en levendigheid zijn kenmerken van het Groene Hart, maar de functiemenging is op een te laag schaalniveau aanwezig, waardoor functies elkaar in de weg zitten. Verkeersintensieve functies zouden op goed ontsloten bedrijventerreinen moeten worden gevestigd. Braakliggende bedrijventerreinen die niet goed ontsloten zijn zouden niet meer moeten worden uitgegeven.

Copyright Beeldleveranciers

Geïnteresseerd in het volledige verslag van de eerste themabijeenkomst? Download dan het verslag (pdf, 323 kB). Bovenstaande tekeningen zijn gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart tijdens de eerste themabijeenkomst Bereikbaarheid. Copyright ligt bij de Beeldleveranciers